Ciepłownictwo

Inwestycja w ekologię w Jeleniej Górze

Ruszają prace przy kolejnej energetycznej inwestycji w Jeleniej Górze. Efektem jej realizacji będzie czystsze powietrze w Kotlinie Jeleniogórskiej.

Już w 2018 r. ECO Kogeneracja pozyskała dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę kolejnych układów kogeneracyjnych. Jednym z nich jest ten, który powstanie w Jeleniej Górze. Rozwój układów kogeneracyjnych w dużym stopniu przyczynia się do poprawy jakości powietrza, ponieważ w jednym ekologicznym źródle produkowana jest zarówno energia cieplna jak i elektryczna.

Dziś rusza budowa układu jeleniogórskiego. ECO Kogeneracja i zwycięzca postępowania przetargowego na wykonanie układu, czyli konsorcjum firm Introl-Energomontaż i Ferox Energy Systems właśnie podpisali umowę, a na placu budowy wbito pierwszą, symboliczną łopatę.

– Konsorcjum wybudowało już dla nas układy wysokosprawnej kogeneracji gazowej w Malborku i Tarnobrzegu – mówi Krzysztof Diduch, Prezes Zarządu ECO Kogeneracja – nowoczesne jednostki wytwórcze oparte na wysokosprawnych agregatach gazowych o łącznej mocy: w Malborku – 3,6 MW (ciepło) oraz 4,0 MW (energia elektryczna); w Tarnobrzegu – 4,8 MW (ciepło) oraz 5,4 MW (energia elektryczna) od 2019 r. zasilają lokalne miejskie systemy ciepłownicze i sieci elektroenergetyczne. Układ, który powstanie w Jeleniej Górze będzie miał moc 7,5 MW ciepła oraz 8,0 MW energii elektrycznej.

Koszt inwestycji przekroczy 36 mln zł, a niemal 50% finansowania stanowić będzie dotacja z NFOŚiGW. Jednostka zostanie uruchomiona i oddana do użytku w 2022 r.

– Zastosowanie nowego układu kogeneracyjnego pozwoli na zmniejszenie emisji zanieczyszczeń pyłowo – gazowych do atmosfery, w tym m.in. pyłów emitowanych  z węglowych kotłowni systemowych o około 20% w okresie zimowym i aż do 100% w okresie letnim, co oznacza wyłączenie elektrociepłowni opalanej miałem węgla kamiennego w okresie letnim – mówi Kamil Matolicz, Prezes Zarządu ECO Jelenia Góra – będzie to kolejny znaczący krok w rekonfiguracji źródła ciepła w Jeleniej Górze. Jednym z głównych celów prowadzonych prac rekonfiguracyjnych jest poszanowanie środowiska w naszym regionie i poprawa jakości powietrza w naszym mieście.

Osiągnięcie efektu ekologicznego poprzez budowę źródeł wysokosprawnej kogeneracji to główne założenie wsparcia finansowego udzielanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na tego typu inwestycje w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Warto przypomnieć, że już w 2018 r. jeleniogórski system ciepłowniczy zasiliły dwa nowe kotły wodne o mocy 13,04 MW każdy. Nowe kotły zostały wybudowane w technologii ścian szczelnych i już spełniają normy środowiskowe, które będą obowiązywały dopiero od 2024 r. W 2017 r. ECO oddało do użytku nowoczesną kotłownię gazową przy zakładach JELFA, która zastąpiła parową kotłownię opalaną miałem węglowym.

– Kolejne etapy przebudowy źródła ciepła w Jeleniej Górze, jak rozpoczynająca się właśnie budowa układu wysokosprawnej kogeneracji, ale też trwająca optymalizacja istniejącej infrastruktury wytwórczej to elementy prowadzonej przez Grupę Kapitałową ECO od lat konsekwentnej polityki ograniczania wpływu procesu produkcji ciepła na środowisko naturalne – mówi Mirosław Romanowicz, Członek Zarządu ECO SA – Działania inwestycyjne, które przekładają się na poprawę jakości powietrza prowadzimy na terenie wszystkich 10 województw, w których ciepło do mieszkańców dostarczają spółki naszej Grupy Kapitałowej.

Łącząc wszystkie inwestycje, które zostały zrealizowane, są realizowane w chwili obecnej i  te, które są przewidziane do realizacji, w jedną całość widać, że kompleksowe działania doprowadzą do poprawy bezpieczeństwa dostaw ciepła, a przede wszystkim do uzyskania wymiernych efektów ekologicznych.

Źródło: Energetyka Cieplna Opolszczyzny S.A. w Opolu

Działy

Reklama