Artykuły Polecane Ciepłownictwo

Technologia silników gazowych INNIO pomaga w dostarczaniu innowacyjnych i wydajnych rozwiązań energetycznych

Uruchomiony w listopadzie 2015 r. zakład HanseWerke Natur GmbH w Stapelfeld jest największą i posiadającą najwyższą moc elektrociepłownią w regionie metropolitalnym Hamburga. Może dostarczać rocznie do 76 mln kWh energii elektrycznej, zaopatrując w ten sposób ok. 21 500 gospodarstw domowych. Ponadto możliwy jest odzysk nawet 80 mln kW energii cieplnej dla ponad 6000 przeciętnych północnoniemieckich domów jednorodzinnych. Firma HanseWerk Natur GmbH, dążąc do realizacji ambitnego niemieckiego celu ochrony klimatu, stawia na wysokowydajny silnik gazowy J920 FleXtra wyprodukowany przez firmę INNIO* w Jenbach. To 53. układ od specjalistów z Jenbach specjalizujących się w silnikach gazowych, który został skonfigurowany dla HanseWerk Natur.

Silnik J920 FleXtra o mocy 9,5 MW firmy INNIO jest sercem największej w północnych Niemczech instalacji kogeneracyjnej, która pracuje w połączeniu z instalacją do produkcji energii z odpadów, a także 19 dodatkowymi ciepłowniami, systemami kogeneracji, wielofunkcyjnym systemem magazynowania i instalacjami hybrydowymi. Zintegrowany z instalacją system zasobników ciepła zapewnia utrzymanie zasilania cieplnego w okresach szczytowego obciążenia, jak również w przypadku, gdy silnik jest zmuszony do wyłączenia się ze względu na wysoki dopływ energii odnawialnej.

Jenbacher J920 FleXtra to najmocniejszy i najbardziej wydajny silnik gazowy, jaki kiedykolwiek opracowała firma INNIO. HanseWerk Natur GmbH, spółka całkowicie kontrolowana przez Hanse-Werk AG, jest wiodącym dostawcą rozproszonych rozwiązań energetycznych w północnych Niemczech, oferującym rozwiązania energetyczne dostosowane do potrzeb klienta oraz technologię elektrowni do optymalnego wykorzystania energii. Dzięki innowacyjnej koncepcji instalacji, w której ciepło odpadowe silnika jest odprowadzane z powrotem do obiegu ciepła w celu efektywnego wykorzystania, ogólna wydajność instalacji może zostać znacznie zwiększona do ponad 95%. W sumie pompa ciepła może zwiększyć roczną moc cieplną elektrowni nawet o 6,7 mln kilowatów.

Zredukowane oddziaływanie instalacji kogeneracyjnej na środowisko w Stapelfeld stanowi cenny wkład w realizację ustanowionych celów ochrony klimatu Niemiec i obszaru metropolitalnego Hamburga. Do 2030 r. emisje dwutlenku węgla (CO2) w całym kraju powinny zostać zredukowane o 40% w porównaniu z 1990 r., a sprawność energetyczna Niemiec powinna się poprawiać o 2,1% rocznie. Jednocześnie udział energii elektrycznej wytwarzanej przez instalacje kogeneracyjne powinien wzrosnąć do 25%. Obszar metropolitalny Hamburga, jako jeden z największych niemieckich ośrodków handlowych i przemysłowych – realizuje ambitne cele w zakresie ochrony klimatu: redukcja regionalnych emisji CO2 o 80% do 2050 r.

Oprócz zwiększonego wykorzystania odnawialnych źródeł energii osiągnięcie tych celów będzie wymagało podstawowego zwiększenia produkcji energii z pierwotnych, konwencjonalnych źródeł energii. W szczególności ważnym elementem w tym zakresie jest skojarzone wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła, które osiąga zasadniczo większą sprawność niż zwykłe technologie stosowane do produkcji energii. Ponadto silniki gazowe z szybkim rozruchem idealnie nadają się do stabilizacji sieci, co ma coraz większe znaczenie przy zwiększonej produkcji energii elektrycznej na farmach fotowoltaicznych i wiatrowych. Rosnąca liczba odnawialnych źródeł energii wytwarza zbyt dużo energii w dni z dużą ilością wiatru i słońca, a zbyt mało w dni z małą ilością wiatru lub słońca, co stanowi szczególne wyzwanie dla sieci energetycznej. Firma HanseWerk Natur włączyła elektrociepłownię Stapelfeld do swojej wirtualnej elektrowni, która składała się już z 65 elektrociepłowni.

Jako część wirtualnej elektrowni elektrociepłownie działają w sposób wzajemnie połączony, aby szybko reagować na nadwyżkę energii elektrycznej w sieci (ujemna rezerwa operacyjna). Jeśli wystąpi niedobór mocy, elektrociepłownia w Stapelfeld jest w stanie wprowadzić energię do sieci w ciągu pięciu min. (dodatnia rezerwa operacyjna). Wysoki poziom sprawności instalacji Stapelfeld zapewnia liczne korzyści dla operatorów, klientów i środowiska naturalnego: jednoczesne wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła może zaoszczędzić do 35% zużywanej energii pierwotnej, a także ograniczać emisje CO2 o 60%. Konkretnie oznacza to ponad 11 000 ton rocznie. Niskie zużycie gazu ziemnego przez instalację zapewnia również oszczędności w zakresie rocznych kosztów eksploatacji. Firma INNIO to wiodący dostawca rozwiązań w zakresie silników gazowych, urządzeń energetycznych, platformy cyfrowej i związanych z nimi usług wytwarzania energii elektrycznej i sprężania gazu w miejscu użytkowania lub w jego pobliżu. Nasze marki Jenbacher i Waukesha umożliwiają INNIO osiąganie niemożliwego i odważne spoglądanie w przyszłość. INNIO oferuje szeroką gamę niezawodnych, oszczędnych i zrównoważonych przemysłowych silników gazowych, wytwarzających energię o mocy od 200 kW do 10 MW, przeznaczonych dla wielu gałęzi przemysłu na całym świecie. Może zapewnić pomoc techniczną w cyklu życia ponad 50 000 dostarczonych silników gazowych pracujących obecnie na całym świecie.

Ponadto, dzięki sieci serwisowej w ponad 100 krajach INNIO łączy się ze swoimi klientami na poziomie lokalnym, zapewniając szybką reakcję na ich potrzeby serwisowe. Siedziba firmy mieści się w Jenbach (Austria), jednak INNIO prowadzi również istotną działalność w Welland (Ontario, Kanada) i Waukesha (Wisconsin, USA).

Osoba do kontaktu:
Michał Opozda – Sales Manager
North Eastern Europe
Jenbacher gas engines
+48 789 448 248
https://www.innio.com/pl

Źródło: INNIO Jenbacher GmbH & Co OG

Działy

Reklama