OZE

Morska Farma Wiatrowa Baltica 1 z warunkami przyłączenia do sieci przesyłowej

Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA wydały na wniosek należącej do Grupy Kapitałowej PGE spółki projektowej Elektrownia Wiatrowa Baltica – 1, warunki przyłączenia dla projektu morskiej farmy wiatrowej o mocy 896 MW. Jest to kolejny krok do realizacji Programu morskich farm wiatrowych PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Techniczne warunki przyłączenia określają m.in. moc przyłączeniową, a także inwestycje w rozbudowę infrastruktury przesyłowej po stronie PGE i PSE, których realizacja będzie konieczna dla zapewnienia przyłączenia i wyprowadzenia mocy z planowanej morskiej farmy wiatrowej oraz niezbędny zakres uzgodnień tych inwestycji z Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki.

Morska farma wiatrowa Baltica 1 jest trzecim obszarem koncesyjnym posiadanym obecnie przez PGE, oddalonym o ok. 80 km od brzegu, mniej więcej na wysokości miejscowości Łeba w województwie pomorskim. Oprócz technicznych warunków przyłączenia do sieci przesyłowej, Baltica 1 ma już wydane pozwolenie lokalizacyjne – pozwolenie na wznoszenie sztucznych wysp, wyznaczające obszar zlokalizowania farmy wiatrowej na polskim obszarze Morza Bałtyckiego.

– Otrzymane techniczne warunki przyłączenia farmy wiatrowej Baltica 1 do sieci przesyłowej to ważny dla PGE etap realizacji inwestycji. PGE, jako integralna część krajowego systemu energetycznego, rozwija zielony kierunek i inwestuje w odnawialne źródła energii. Inwestycje w morskie farmy wiatrowe mają kluczowe znaczenie dla transformacji energetycznej, a także gospodarczej naszego kraju – mówi Wojciech Dąbrowski, Prezes Zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Spółka pracuje nad planem projektu uszczegóławiającym założenia harmonogramowo-budżetowe, który pozwoli przejść do kolejnego kroku – podpisania umowy przyłączeniowej z PSE, a następnie przeprowadzenia badań środowiskowych i ubiegania się o decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach. Wstępny plan zakłada, że Baltica 1 rozpocznie pracę po 2030 r. 

Program Offshore w Grupie Kapitałowej PGE obejmuje budowę trzech farm wiatrowych:

  • Elektrowni Wiatrowej Baltica-1 o mocy do 896 MW – wydane warunki przyłączenia i pozwolenie lokalizacyjne PSzW;
  • Elektrowni Wiatrowej Baltica-2, o mocy do 1498 MW – wydane warunki przyłączenia do KSE w styczniu 2019 r.; otrzymane pozwolenie lokalizacyjne PSzW;
  • Elektrowni Wiatrowej Baltica-3 o mocy do 1045 MW – podpisana z PSE umowa przyłączeniowa do sieci przesyłowej.

Właścicielem PGE Baltica i spółek celowych EWB-1-3 jest PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

W styczniu 2020 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla Baltica 2 oraz Baltica 3, o łącznej mocy do 2500 MW.

W lutym 2020 r. zakończono dwuletnią kampanię pomiarów wiatru na Morzu Bałtyckim przy użyciu pływającego LiDARu – laserowego urządzenia pomiarowego badającego prędkości przemieszczających się nad nim mas powietrza  Badania pozwoliły na zebranie wysokiej jakości danych potwierdzających odpowiednie warunki wietrzne do realizacji inwestycji.

Kolejne etapy prac do uzyskania pozwolenia na budowę farm Baltica 3 i Baltica 2 to badanie dna morza oraz prace koncepcyjne w kwestii wyprowadzenia mocy, czyli połączenia farm na morzu z lądem.

Grupa Kapitałowa PGE planuje trzy morskie farmy wiatrowe w polskiej części Bałtyku (Baltica 3 i 2 do 2030 r., Baltica 1 – po 2030 r.). Ich łączna maksymalna moc wyniesie maksymalnie ok. 3500 MW (3,5 GW), co uczyni PGE liderem powstającej branży offshore w Polsce.

Źródło: PGE Polska Grupa Energetyczna SA

Działy

Reklama