Ciepłownictwo

Modernizacja bloku biomasowego Energi Kogeneracji

Elbląskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej (EPEC) i Energa Kogeneracja zabezpieczyły dostawy ciepłej wody użytkowej dla mieszkańców Elbląga na czas prac optymalizacyjnych najnowszej jednostki w miejskim systemie ciepłowniczym, tj. bloku biomasowego BB20p. Było to możliwe dzięki konstruktywnej współpracy obu podmiotów.

W związku realizacją programu inwestycyjnego spółki Energa Kogeneracja, w dniach 8-12 czerwca br. nastąpi uzgodniony z dużym wyprzedzeniem, 48-godzinny postój jednostki wytwórczej – bloku BB20p. Współpraca obu spółek i przygotowany plan tymczasowego zasilania miejskiej sieci ciepłowniczej z Ciepłowni Dojazdowa, należącej do EPEC, umożliwią zabezpieczenie dostaw ciepłej wody użytkowej dla mieszkańców Elbląga.

Istniejący układ sieci ciepłowniczej pozwoli na dostarczenie ciepła do wszystkich odbiorców. Mieszkańcy Elbląga mogą jednak odczuwać drobne uciążliwości związane z prowadzonymi pracami. – Może zdarzyć się, że woda w sieci ciepłowniczej będzie miała mniejsze ciśnienie niż zwykle – wyjaśnia Zenon Kwiatkowski, Kierownik Rejonu Dyspozycji Mocy EPEC. – Jesteśmy w ścisłym kontakcie ze służbami Dyżurnego Inżyniera Ruchu Energi Kogeneracja – dodaje.

EPEC i Energa Kogeneracja dołożą wszelkich starań, aby w tym czasie zminimalizowane zostały ewentualne uciążliwości dla odbiorców ciepła. Dla realizacji tego celu EPEC wystąpił z wnioskiem do Energa Operator o zwiększenie mocy umownej pomp w czerwcu br. Wszystko po to, aby urządzenia mogły pracować ze zwiększonym wydatkiem i zapewniły odpowiednie ciśnienia pracy miejskiej sieci ciepłowniczej. Energa Operator – spółka z Grupy Energa – określiła nowe parametry techniczne zasilania Ciepłowni Dojazdowa, co umożliwi niezakłóconą pracę systemu ciepłowniczego Elbląga.

Zaplanowana modernizacja

Postój jest spowodowany koniecznością  realizacji prac związanych ze zwiększeniem mocy ciepłowniczej  bloku biomasowego BB20p. Jest to elementem zaawansowanego programu inwestycyjnego spółki Energa Kogeneracja, który był przedmiotem uzgodnień z władzami miasta i EPEC. Celem modernizacji jest zapewnienie dostaw ciepła do odbiorców w sezonie grzewczym 2020/2021, po odstawieniu z ruchu dwóch kotłów węglowych.

Przebudowa wymiennika i optymalizacja turbozespołu parowego umożliwi funkcjonowanie obiegu cieplnego  turbiny w trzech różnych trybach pracy (w różnym zakresem zmienności mocy, w zależności od potrzeb wytwarzania ciepła dla odbiorców).

Termin prac związanych z optymalizacją rurociągów wody chłodzącej i zabudową wymiennika ciepłowniczego w bloku BB20p został ustalony na okres przełomu wiosny i lata – najmniej uciążliwy dla odbiorców ciepła.

Źródło: ENERGA SA

Działy

Reklama