Odbiorcy – Rynek Energii i Gazu

Podsumowanie działalności TGE w maju 2020 r.

W dniu 4 maja TGE rozpoczęła notowania na Zorganizowanej Platformie Obrotu (OTF). OTF obejmuje instrumenty terminowe z dostawą energii elektrycznej i gazu ziemnego (rynki RTPE i RTPG) notowane przedtem na Rynku Terminowym Towarowym, a także instrumenty z dostawą praw majątkowych typu PMOZE_A będące instrumentami finansowymi (RTPM). TGE zestawia od tej pory wyniki OTF z wynikami notowań analogicznych produktów notowanych przedtem na RTT.

W maju zawarte zostały pierwsze transakcje na uruchomionym w marcu Rynku Towarów Rolno-Spożywczych. Sprzedano łącznie 750 ton pszenicy klasy B. 

Energia elektryczna

Wolumen obrotu energią elektryczną na TGE wyniósł w maju 2020 r. 19 409 355 MWh, co oznacza wzrost o 6,2% w stosunku do maja 2019 roku. Średnia ważona wolumenem obrotu cena na RDN ukształtowała się w maju na poziomie 173,58 zł/MWh i jest to wzrost o 23,43 zł/MWh w porównaniu do poprzedniego miesiąca. Na RTPE średnia ważona cena kontraktu rocznego z dostawą pasmową w 2021 r. (BASE_Y-21) wyniosła w maju 221,69 zł/MWh, co stanowi spadek o 4,08 zł/MWh względem analogicznej ceny z kwietnia br.

Gaz ziemny

Na rynku gazu ziemnego zawarto w maju transakcje o wolumenie 13 602 664 MWh. Oznacza to spadek r/r o 0,9%. Średnia ważona wolumenem obrotu cena na RDNiBg wyniosła w maju 31,79 zł/MWh i jest to spadek o 8,23 zł/MWh względem poprzedniego miesiąca. Z kolei na RTPG cena średnia ważona kontraktu z dostawą w 2021 r. (GAS_BASE_Y-21) wyniosła w maju 65,01 zł/MWh, czyli o 3,25 zł/MWh mniej względem analogicznej ceny tego kontraktu w kwietniu br.

Prawa majątkowe

Wolumen obrotu prawami majątkowymi dla energii elektrycznej wytworzonej w OZE wyniósł w maju 3 348 537 MWh, co stanowi wzrost r/r o 0,04%. Średnia ważona wolumenem obrotu cena na sesjach RPM wyniosła dla instrumentu PMOZE_A 126,75 zł/MWh i oznacza to wzrost o 0,22 zł/MWh względem kwietnia br.

Obrót prawami majątkowymi dla efektywności energetycznej zmalał w maju o 14,3% r/r, do poziomu 24 983 toe. Średnia ważona cena sesyjna instrumentu PMEF wyniosła 1 998,80 zł/toe (wzrost względem kwietnia br. o 57,57 zł/toe).

Towary rolno-spożywcze

W maju zawarte zostały pierwsze transakcje na uruchomionym w marcu Rynku Towarów Rolno-Spożywczych. W dniu 14 maja sprzedano 250 ton pszenicy klasy B na aukcji (przy średniej cenie 830,40 zł/t), a 27 maja 500 ton w systemie kursu jednolitego (w cenie 831,00 zł/t).

Gwarancje pochodzenia

Obrót Gwarancjami Pochodzenia dla energii elektrycznej wytworzonej w OZE wyniósł 1 153 433 MWh, co stanowi spadek o 33,8% r/r. Średnia ważona cena wyniosła 1,35 zł/MWh i jest to wzrost
o 0,44 zł/MWh w stosunku do kwietnia.

Energia elektryczna Wolumen miesięczny (MWh) Wolumen (MWh)
w miesiącu poprzednim
Wolumen miesięczny (MWh) w roku poprzednim
Razem 19 409 355 24 572 198 18 274 348
RDB (RTG) 143 580 148 366 7 026
RDN (RTG) 2 775 954 2 636 451 2 786 837
RTPE (OTF) 16 489 820 21 787 381 15 480 486

 

Gaz ziemny Wolumen miesięczny (MWh) Wolumen (MWh)
w miesiącu poprzednim
Wolumen miesięczny (MWh) w roku poprzednim
Razem 13 602 664 13 827 627 13 724 448
RDBg (RTG) 363 940 497 093 537 527
RDNg (RTG) 1 377 576 1 598 232 1 128 072
RTPG (OTF) 11 861 148 11 732 302 12 058 849

 

Prawa majątkowe


dla energii elektrycznej z OZE

Wolumen miesięczny (MWh) Wolumen (MWh)
w miesiącu poprzednim
Wolumen miesięczny (MWh) w roku poprzednim
Razem 3 348 537 2 202 112 3 347 316
zielone certyfikaty 3 292 571 2 141 193 3 282 786
sesje RPM (RTG) 644 674 601 902 1 205 556
sesje RTPM (OTF) 0
TP na RPM (RTG) 2 647 898 1 539 291 2 077 230
błękitne certyfikaty 55 965 60 919 64 530
sesje RPM (RTG) 41 458 44 332 55 031
TP na RPM (RTG) 14 507 16 588 9 499

 

Prawa majątkowe


dla efektywności energetycznej

Wolumen miesięczny
(toe)
Wolumen (toe)
w miesiącu poprzednim
Wolumen miesięczny (toe)
w roku poprzednim
Razem 24 983 16 374 29 147
sesje RPM (RTG) 10 428 10 795 28 643
TP na RPM (RTG) 14 555 5 580 504

 

Gwarancje pochodzenia


energii elektrycznej

Wolumen miesięczny
(MWh)
Wolumen (MWh)
w miesiącu poprzednim
Wolumen miesięczny (MWh)
w roku poprzednim
Razem 1 153 433 1 998 229 1 742 476
OZE 1 153 433 1 998 229 1 742 476
kogeneracja 0 0

 

Towary
rolno-spożywcze
Wolumen miesięczny
(t)
Wolumen (t)
w miesiącu poprzednim
Wolumen miesięczny (t)
w roku poprzednim
Razem 750 0
pszenica klasy A 0 0
pszenica klasy B 750 0
pszenica klasy C 0 0

Źródło: Towarowa Giełda Energii SA

Działy

Reklama