Elektroenergetyka

Ruszyły prace na budowie EC w Radlinie

W należącej do JSW KOKS SA koksowni w Radlinie (Grupa Kapitałowa JSW) trwają intensywne prace przy budowie nowoczesnej elektrociepłowni opalanej gazem koksowniczym.

Wykonawca, RAFAKO SA z początkiem maja br. rozpoczął wzmacnianie gruntu palami i kolumnami żelbetowymi. Roboty ziemne rozpoczęto już 16 kwietnia od wykonania wykopów w rejonie planowanego posadowienia przyszłych budynków dla maszyn elektrycznych wraz z nastawnią blokową. Od początku lutego wykonawca prowadził prace związane z organizacją placu budowy, wykonaniem zaplecza, ogrodzeniem terenu oraz przyłączeniem niezbędnych dla prac budowlanych mediów.

Elektrociepłownia zlokalizowana jest na terenie działającej koksowni, co dodatkowo komplikuje proces budowy. Jednak zaletą takiego rozwiązania jest wykorzystanie terenów po wyburzonych starych obiektach technologicznych koksowni, a to w silnie zurbanizowanym terenie miasta Radlina ma duże znaczenie – pozwala bowiem ponownie wykorzystać zajęte przez przemysł grunty, oszczędzając tereny zielone i rolne.

Budowa jest realizacją podpisanej 12 czerwca 2019 r. w Radlinie przez JSW KOKS SA i RAFAKO SA umowy na budowę kogeneracyjnego bloku energetycznego opalanego gazem koksowniczym o mocy ok. 32 MWe i wyposażonego w człon ciepłowniczy o mocy 37 MWt.

Czas realizacji inwestycji określono na 29 miesięcy, licząc od dnia podpisania umowy. Jednostka wejdzie planowo do ruchu w IV kwartale 2021 r.

EC Radlin docelowo zastąpi planowaną do wyłączenia z eksploatacji z końcem 2022 roku EC Marcel, będąca własnością Polskiej Grupy Górniczej SA. Budowana w koksowni Radlin, należącej do JSW KOKS SA jednostka będzie jednym z najnowocześniejszych tego typu obiektów w Polsce, spełniając wszystkie wymagania UE, w szczególności konkluzje BAT dla dużych obiektów energetycznego spalania (BAT LCP). Zgodnie z założeniami, EC Radlin zaspokoi potrzeby energetyczne koksowni, nadwyżki energii elektrycznej zasilą Krajowy System Energetyczny, zaś ciepło w wodzie grzewczej dostarczane będzie na potrzeby KWK ROW Ruch Marcel (21 MWt) oraz mieszkańców Radlina (16 MWt). JSW KOKS SA zakłada łącznie roczną produkcję ok. 486 tys. GJ pary technologicznej oraz wody grzewczej w ilości ok. 209 tys. GJ a także 196 tys. MWh energii elektrycznej.

Inwestycja ma też duże znaczenie dla zwiększenia ekonomiczności produkcji koksowni i ochrony środowiska. Własna produkcja energii z odpadowego do tej pory gazu koksowniczego pozwoli uniezależnić się od dostawców zewnętrznych, a także wykonać kolejny krok w kierunku gospodarki obiegu zamkniętego. Zadanie inwestycyjne obejmuje dwa kotły parowe o łącznej mocy ok. 104 MWt, zabudowę turbiny upustowo-kondensacyjnej o mocy ok. 32 MWe oraz człon ciepłowniczy o mocy 37 MWt a także instalacje pomocnicze. Źródłem energii pierwotnej dla bloku będzie nadmiarowy gaz koksowniczy w ilości około 180 mln metrów sześciennych rocznie.

Budowa kogeneracyjnego bloku energetycznego w Radlinie ujęta została w Programie dla Śląska i jest najważniejszą częścią ambitnego planu modernizacji koksowni Radlin, obejmującego  wiele innych, istotnych zadań inwestycyjnych.

Źródło: Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.

Działy

Reklama