Technologie

Polimex Mostostal S.A. i Biuro Studiów, Projektów i Realizacji „Energoprojekt – Katowice” S.A.  zawarły umowę główną na wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej

Polimex Mostostal S.A. i Biuro Studiów, Projektów i Realizacji „Energoprojekt – Katowice” S.A.  zawarły umowę główną na wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej oraz usług inżynierskich dla kontraktu „Budowa dwóch bloków gazowo-parowych w PGE GiEK S.A. Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra”

2 czerwca 2020 r. przedstawiciele zarządów spółek Polimex Mostostal S.A. i Biuro Studiów, Projektów i Realizacji „Energoprojekt-Katowice” S.A. podpisali umowę główną na wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej oraz usług inżynierskich dla kontraktu „Budowa dwóch bloków gazowo-parowych w PGE GiEK S.A. Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra”.

W ramach zawartej umowy „Energoprojekt – Katowice” S.A. wykona wielobranżową dokumentację projektową oraz usługi inżynierskie, na które składają się m. in.: prace przygotowawcze, wykonanie dokumentacji projektowej (projektu podstawowego, projektu budowlanego, wykonanie opracowań zapytań ofertowych wykonawcy WTD, projektów wykonawczych, projektów podwykonawczych) oraz pełnić będzie funkcje generalnego projektanta i nadzorów autorskich.

Firma „Energoprojekt – Katowice” S.A. ma dużą wiedzę i doświadczenie w realizacji tego typu projektów i współpracowała w przygotowaniu specyfikacji dla PGE GiEK S.A. Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra” tej inwestycji.

Wynagrodzenie Projektanta z tytułu podpisanej Umowy wyniesie 40.9 mln PLN netto

– Budowa bloków w Elektrowni Dolna Odra to jeden z najważniejszych i największy realizowany przez nas projektów, a przede wszystkim kolejna strategiczna inwestycja na mapie energetycznej Polski. Nowe bloki gazowe będą jednymi z najnowocześniejszych i przyjaznych środowisku elektrowni systemowych w Europie. Cieszy nas fakt, że projekt dla tej budowy zrealizuje duża renomowana polska firma, sprawdzona przy realizacji innych dużych projektów energetycznych powiedział Krzysztof Figat, Prezes Zarządu Polimex Mostostal S.A.

– To ważne przedsięwzięcie dla bezpieczeństwa energetycznego Polski. Ma kluczowe znaczenie dla harmonijnej współpracy źródeł odnawialnych ze źródłami konwencjonalnymi, dla dynamicznego bilansowania mocy. A dla nas, dla Energoprojekt – Katowice to ogromne zlecenie wykonywane dla strategicznego klienta powiedział Łukasz Grela, Prezes Zarządu Energoprojekt-Katowice S.A.

Kontrakt Dolna Odra – budowa w formule “pod klucz” dwóch bloków gazowo-parowych (nr 9 i nr 10, kompletnych zespołów urządzeń wytwórczych i ich instalacji pomocniczych, a także wszelkich pozostałych instalacji technologicznych, mechanicznych, elektrycznych, automatyki, wraz z przynależnymi im obiektami budowlanymi) w PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra zawarty został 30 stycznia br.

Projekt zrealizowany zostanie przez Konsorcjum, w skład którego wchodzą: General Electric Global Services GmbH z siedzibą w Szwajcarii (jako lider konsorcjum), General Electric International Inc. z siedzibą w stanie Delaware w Stanach Zjednoczonych Ameryki oraz Polimex Mostostal S.A. (jako partnerzy konsorcjum).

Zryczałtowane wynagrodzenie z tytułu wykonania tej inwestycji ustalono na poziomie 3.6 mld PLN netto z czego na Polimex Mostostal S.A. przypadnie 1.5 mld PLN netto.

Źródło: Polimex Mostostal S.A.

Działy

Reklama