Paliwa dla energetyki

PGNiG: Brak podstaw do uchylenia wyroku Trybunału Arbitrażowego

Zarząd Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa ocenia, że nie ma podstaw do uchylenia korzystnego dla polskiej spółki wyroku Trybunału Arbitrażowego w Sztokholmie z 30 marca 2020 r.

PGNiG uzyskało informację o złożeniu przez Gazprom do Sądu Apelacyjnego w Sztokholmie skargi o uchylenie wyroku Trybunału Arbitrażowego ustanawiającego nowa formułę cenową w kontrakcie jamalskim. PGNiG będzie mogło szczegółowo ustosunkować się do treści wniosku po jego formalnym doręczeniu do Spółki. Należy jednak podkreślić, że Sąd Apelacyjny w Sztokholmie bada zaskarżone postępowanie arbitrażowe jedynie pod względem proceduralnym i nie ma możliwości zmiany wyroku Arbitrażu w zakresie merytorycznym. W szczególności, wniesienie skargi przez Gazprom nie wpływa na realizację wyroku arbitrażowego, co oznacza, że obie strony mają obowiązek stosować nową formułę cenową.

PGNiG przypomina, że 30 marca 2020 r. Trybunał Arbitrażowy w Sztokholmie wydał wyrok, w którym uznał argumenty Spółki i zmienił sposób ustalania ceny dostaw gazu w kontrakcie jamalskim. Nowa formuła cenowa jest bezpośrednio i w istotny sposób powiązana z notowaniami gazu na rynkach zachodnioeuropejskich. Tym samym Trybunał potwierdził, że obowiązujące wcześniej w kontrakcie jamalskim ceny były nierynkowe.

Zgodnie z wyrokiem nowa formuła cenowa obowiązuje od dnia 1 listopada 2014 roku, kiedy PGNiG wystąpiło z wnioskiem o zmianę sposobu ustalania ceny.

Źródło: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA

Działy

Reklama