CSR w Energetyce

Raport Zaangażowania Grupy Veolia w Polsce za 2019 r.

W obecnych czasach o marce firmy świadczy nie tylko wynik finansowy, ale także – a może przede wszystkim – jej wpływ na otoczenie. Grupa Veolia, jako jedna z wiodących firm sektora energetycznego w Polsce, ma tego świadomość i stara się systematycznie informować swoich interesariuszy o działaniach podejmowanych w tym względzie.

Grupa Veolia ma bez wątpienia znaczącą rolę do odegrania w stawieniu czoła zarówno wyzwaniom w zakresie zmian klimatu, jak i zrównoważonej gospodarki czy transformacji energetycznej. Działania Grupy w tym zakresie stanowią kluczowy element globalnej wizji Spółki szybkiego, zrównoważonego rozwoju z poszanowaniem wszystkich interesariuszy znanego pod nazwą „Purpose” (Cel). Realizując założenia tej właśnie wizji, Grupa stara się uwzględniać kwestie środowiskowe, społeczne i pracownicze we wszystkich swoich przedsięwzięciach, codziennie pracując na rzecz dobrostanu i planety i ludzi.

– Raport Zaangażowania Grupy Veolia za 2019 r. jest kolejnym, po Raporcie Wpływu z 2017r., dokumentem, który podsumowuje nasze kluczowe osiągnięcia w najważniejszych aspektach firmowej polityki odpowiedzialności społecznej. Opisuje on, w jaki sposób cała Grupa Veolia codziennie pracuje nad budowaniem lepszego, bardziej zrównoważonego świata przy jednoczesnym zapewnieniu obywatelom bezpieczeństwa energetycznego – mówi Frederic Faroche, Prezes Grupy Veolia w Polsce.

Tegoroczny Raport został opracowany przez Fundację Veolia Polska w odniesieniu do standardu Global Reporting Initiative i prezentuje działania podejmowane przez Grupę w kluczowych obszarach mających bezpośredni wpływ na wszystkich jej interesariuszy, m.in. w zakresie efektywności energetycznej, zachowania bioróżnorodności i wspierania realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju, ale także bezpieczeństwa, rozwoju i zaangażowania pracowników.

– Jestem dumny z naszych wspólnych osiągnięć, ale to dopiero początek naszej drogi, aby stać się firmą będącą punktem odniesienia dla sektora w zakresie transformacji ekologicznej. Uważam, że liderzy biznesu w 21 wieku muszą brać odpowiedzialność za naszą planetę, nasze społeczności i przyszłe pokolenia – dodaje Faroche.

Pełna wersja Raportu Zaangażowania znajduje się na stronie Fundacji Veolia Polska.
Źródło: Grupa Veolia

Działy

Reklama