Ochrona środowiska

PGE integruje obszar Ubocznych Produktów Spalania (UPS)

Umowa nabycia udziałów stanowiących 14,6% kapitału zakładowego EPORE od J.H. Duda Baustoffe Entsorgung Logistik GmbH została zawarta 29 maja 2020 r. Zgodnie z umową przejście prawa własności udziałów nastąpi najpóźniej 19 czerwca 2020 r. i z chwilą ich przejścia PGE GiEK stanie się 100% udziałowcem EPORE Sp z o.o.

Wojciech Dąbrowski, Prezes Zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej, informował w marcu br. o tym, że Grupa dostrzega potencjał biznesowy w Ubocznych Produktach Spalania (tzw. UPS-ach) i widzi w nich możliwość ograniczenia degradacji środowiska oraz ograniczenia emisji CO2. Dzięki zawartej w ubiegłym tygodniu umowie nastąpiło zintegrowanie obszaru zarządzania Ubocznymi Produktami Spalania w Grupie PGE, co w konsekwencji poprawić ma efektywność biznesową.

Uboczne Produkty Spalania (UPS) to materiały jakie powstają w procesach spalania węgla kamiennego i brunatnego. Opracowane przez Grupę PGE technologie i rozwiązania pozwalają na przetworzenie ich i wykorzystywanie jako pełnowartościowe produkty w wielu gałęziach gospodarczych. Są one cennym surowcem wykorzystywanym m.in. w budownictwie, produkcji cementu, betonu, jak również w inwestycjach infrastrukturalnych oraz przy przywracaniu wartości użytkowych terenom zdegradowanym. Wartością płynącą z ponownego wykorzystania tych materiałów jest pozytywny efekt na środowisko i klimat.

Wykorzystywanie UPS pozwala na redukcję wydobycia surowców naturalnych, ograniczenie wpływu na środowisko oraz ograniczenie emisji CO2. Grupa PGE realizuje w ten sposób działania mające na celu uczynienie energetyki bezodpadową, wpisującą się w ideę gospodarki obiegu zamkniętego i ukierunkowanej na ochronę klimatu.

O szczegółach działania Linii Biznesowej UPS w Grupie PGE Spółka będzie informowała w kolejnych komunikatach.

Źródło: PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

Działy

Reklama