Paliwa dla energetyki

PKN ORLEN utrzymuje rating od Moody’s na poziomie Baa2

PKN ORLEN posiada stabilną pozycję finansową i umacnia wiarygodność wśród inwestorów. Agencja Moody’s Investors dokonała cyklicznego przeglądu i utrzymała rating Koncernu na poziomie Baa2. Przegląd uwzględnia zrealizowane już projekty, m.in. przejęcie Grupy ENERGA.

– Dzięki realizowanym inwestycjom rozwojowym i procesom akwizycyjnym umacniamy naszą pozycję nie tylko w biznesie, ale też wśród inwestorów. Utrzymujemy przy tym wszystkie wskaźniki finansowe na bezpiecznym poziomie. Dowodem na mocną pozycję finansową PKN ORLEN są ratingi nadawane Koncernowi przez agencje Moody’s i Fitch Ratings. Fakt, że ratingi te znajdują się na poziomie inwestycyjnym zwiększa naszą wiarygodność na rynku i może korzystnie wpłynąć na potencjalne rozmowy o finansowaniu naszych kluczowych projektów – mówi Daniel Obajtek, Prezes Zarządu PKN ORLEN.

W podsumowaniu cyklicznego przeglądu, analitycy Agencji zwrócili uwagę na silną pozycję segmentu Downstream Koncernu w Europie Środkowo-Wschodniej, opartego o nowoczesne aktywa rafineryjne. Doceniono też głęboką integrację segmentu rafineryjnego, petrochemicznego oraz detalicznego. Podkreślono również „zdrową” pozycję finansową PKN ORLEN w zakresie poziomu długu i pokrycia kosztów odsetek, pomimo negatywnego wpływu pandemii COVID-19. Jednocześnie analitycy agencji zwrócili uwagę na wysoką zmienność marż rafineryjnych, które wpływają na ratingi praktycznie wszystkich firm z sektora Oil&Gas.

Źródło: PKN Orlen SA

Działy

Reklama