Elektroenergetyka

Energa poprzez inwestycje wspiera rozwój gospodarczy

W gminie Daszyna (woj. łódzkie) oddany został do użytku nowy Główny Punkt Zasilania (GPZ). Inwestycja znacznie zwiększy potencjał przyłączeniowy w regionie, co umożliwi przede wszystkim jego dalszy rozwój gospodarczy. W 2019 r., a także w pierwszym kwartale tego roku, Energa Operator zainwestowała w infrastrukturę elektroenergetyczną w woj. łódzkim ponad 80 mln zł.

Oddanie do użytku GPZ-u Daszyna jest odpowiedzią m.in. na rosnące zapotrzebowanie na energię ze strony przemysłu rolno-spożywczego. Mowa nie tylko o istniejących, ale także o zupełnie nowych przedsiębiorstwach – w okolicy powstaje właśnie zakład przetwórstwa mięsnego, który utworzy miejsca pracy dla 1 tys. osób.

GPZ Daszyna powstał w oparciu o najnowsze rozwiązania techniczne.

Rozdzielnia SN-15 kV jest w pełni zautomatyzowana i wyposażona w zabezpieczenia cyfrowe. Dodatkowe, częściowo wyposażone pola rezerwowe, umożliwiają szybką realizację zapotrzebowania na nową moc przyłączeniową. W obiekcie zastosowano również kompensację nadążną, która w stanach awaryjnych zwiększa bezpieczeństwo pracy sieci.

Rozdzielnię 110 kV zaprojektowano w układzie H5, umożliwiającym elastyczne i niezależne zasilanie stacji poprzez dwie linie napowietrzno-kablowe 110 kV, biegnące z istniejącej magistrali Kutno-Łęczyca.

Przy budowie linii wykorzystano innowacyjne konstrukcje słupowe zaprojektowane przez Energę Invest. Grupa Energa jest pierwszą grupą energetyczną w Polsce z własnym kompleksowym katalogiem konstrukcji wsporczych dla linii 110 kV. Zastosowane innowacyjne rozwiązania umożliwiają redukcję liczby stanowisk słupowych, a tym samym ograniczenie nakładów inwestycyjnych. Dopuszczalna długość stosowanych przęseł wynosi blisko 400 m.

Źródło: ENERGA SA

Działy

Reklama