OZE

Remonty elektrowni wodnych w obostrzonych warunkach

W trudniejszych okolicznościach, związanych z epidemią, pracownicy eksploatacji odnawialnych źródeł energii spółki Energa OZE zrealizowali bieżące i średnie remonty hydrozespołów w kilku elektrowniach na Pomorzu. Dzięki tym pracom elektrownie wodne w Grupie Energa są utrzymane w dobrym stanie technicznym.

Epidemia koronawirusa spowodowała, że prace energetyków wykonywane są w warunkach dodatkowych obostrzeń sanitarnych. Dotyczy to również spółki Energa OZE, odpowiedzialnej m.in. za utrzymanie stanu technicznego i niezawodności funkcjonowania obiektów wytwarzających energię ze źródeł odnawialnych w Grupie Energa. Mimo tej sytuacji, najpilniejsze remonty w elektrowniach wodnych są wykonywane na bieżąco. Energa OZE w ostatnim czasie wznowiła i zrealizowała kilka modernizacji. Dzięki temu hydroelektrownie są utrzymane w dyspozycji i działają bez zakłóceń.

Spółka Energa OZE zarządza 46 elektrowniami wodnymi – największą przepływową elektrownią wodną w Polsce – Włocławek (o mocy 160 MW), elektrownią szczytowo-pompową w Żydowie (167 MW) oraz  44 małymi elektrowniami wodnymi (o łącznej mocy ok. 40 MW). Hydroelektrownie stanowią niezwykle ważną część potencjału wytwórczego Energi. Z tych wodnych źródeł pochodzi ok. 2o% całkowitej produkcji energii elektrycznej w Grupie Energa.

Funkcjonowanie hydroelektrowni zależne jest od dwóch podstawowych czynników: uwarunkowań atmosferycznych (poziomu wody) oraz sprawności technicznej obiektów wytwórczych.

Niskie przepływy, ale powyżej średnich (bez zagrożenia)  

Obecnie nie ma zagrożenia w funkcjonowaniu elektrowni wodnych zarządzanych przez Energę OZE. Sytuacja jest na bieżąco monitorowana. Przepływy wody w rzekach mają niskie stany, jednakże są powyżej średnich najniższych rocznych. Zachowane są wymagane przepływy biologiczne w rzekach i przepławkach. Nawet w przypadku wystąpienia trudnych warunków hydrologicznych, spowodowanych suszą, jest zagwarantowane zachowanie ciągłości produkcji.

Susza może stanowić pewne ryzyko dla elektrowni wodnych przepływowych. Jednakże Energa OZE realizuje przedsięwzięcia inwestycyjne, które optymalizują możliwości wytwórcze obiektów i pozwalają utrzymać ich pełną dyspozycyjność.

Pełna dyspozycyjność elektrowni

Sytuacja pandemii COVID-19 nałożyła na ekipy remontowe wyzwanie związane z zachowaniem dodatkowych środków bezpieczeństwa osobistego. W tych warunkach realizowane są niezbędne prace, aby produkcja energii elektrycznej z odnawialnych źródeł była optymalna. Aby utrzymać elektrownie wodne w pełnej gotowości do pracy, pracownicy spółki realizują zadania remontowe, bieżące naprawy i usuwają występujące awarie.

Od 16 marca br. pracownicy Departamentu Eksploatacji OZE spółki Energa OZE wykonali szereg prac usuwania usterek i awarii w celu zapewnienia bieżącego funkcjonowania poszczególnych urządzeń wytwórczych. Czasowo, w okresie stanu epidemii, pracownicy eksploatacji wykonywali zadania także w formie zdalnej i pełnej gotowości (tzw. „pogotowia domowego”) reagując na wszystkie wezwania. Wstrzymane zostały planowane prace modernizacyjne na obiektach małych elektrowni wodnych.

Jednakże pod koniec kwietnia pracownicy spółki wznowili wstrzymane wcześniej prace remontowe. Aby zapewnić bezpieczeństwo, energetycy zostali wyposażeni w środki ochrony osobistej (maseczki, okulary ochronne, przyłbice, rękawice i kombinezony), w których wykonują zadania. Ponadto, zastosowano inne środki ostrożności, jak zapewnienie bezpiecznego transportu dla pracowników, pomiar temperatury, ozonowanie samochodów służbowych. Tam gdzie było to możliwe, ograniczono liczbę osób wykonujących pracę (w bezpiecznej odległości, w zespołach dwuosobowych).

W ostatnim czasie, pomimo trudniejszych okoliczności związanych z epidemią, pracownicy eksploatacji spółki Energa OZE zrealizowali bieżące remonty hydrozespołów w elektrowniach wodnych: Struga, Strzegomino i Biesowice oraz średnie remonty w hydroelektrowniach Rutki i Rosnowo. Dzięki temu elektrownie wodne są utrzymane w dobrym stanie technicznym gwarantującym dyspozycyjność do generacji energii.

Źródło: ENERGA SA

Działy

Reklama