Ochrona środowiska

PGE GiEK: Elektrownia Dolna Odra dostosowuje bloki do unijnych wymagań

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, spółka z Grupy PGE, bez zakłóceń prowadzi swoje projekty inwestycyjne. W Elektrowni Dolna Odra trwa realizacja projektu „Dostosowanie bloków nr 5-8 w Elektrowni Dolna Odra do wymagań konkluzji BAT”. 8 maja rozpoczęła się modernizacja bloku nr 7. 

W Dolnej Odrze rozpoczął się kolejny etap modernizacji jednostek wytwórczych – zabudowa instalacji katalitycznego odazotowania spalin (SCR) na bloku nr 7. W trakcie 120 dni postoju remontowego bloku wykonawca dokona m.in. wymiany wentylatorów spalin, modernizację obrotowych podgrzewaczy powietrza i wymianę kanałów spalin.

– Aby zagwarantować bezpieczeństwo energetyczne regionu i przyszłość funkcjonowania Zespołu Elektrowni Dolna Odra, największego na Pomorzu Zachodnim zakładu produkującego energię elektryczną, prowadzimy modernizację istniejących jednostek. Realizowane projekty zapewnią dostosowanie do unijnych wymagań środowiskowych. Do 16 sierpnia 2021 r. wszystkie nasze elektrownie będą spełniały normy zawarte w konkluzjach BAT – mówi Wioletta Czemiel-Grzybowska, Prezes Zarządu PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna.

Na kotle bloku nr 6, pierwszym poddanym modernizacji urządzeniu, zakończono już montaż zabudowy instalacji katalitycznego odazotowania spalin. Obecnie trwają przygotowania do uruchomienia zabudowanych urządzeń instalacji SCR-6 oraz stacji magazynowania i dystrybucji wody amoniakalnej. Uruchomienie bloku nr 6 zaplanowano na drugą połowę czerwca 2020 r.

Z kolei na bloku nr 5 od połowy marca trwa zabudowa reaktora SCR-5 oraz rurociągów powietrza gorącego. Zgodnie z harmonogramem, remont bloku nr 5 rozpocznie się we wrześniu 2020 r. Instalacja odazotowania spalin budowana jest w oparciu o technologię katalityczną (SCR), a jej wykonawcą jest konsorcjum firm w składzie SBB Energy (lider konsorcjum wykonawczego), Polimex Energetyka i Polimex Mostostal. Trwa także modernizacja instalacji odsiarczania spalin bloków energetycznych nr 7 i 8. Jej efektem będzie mniejsza emisja tlenków siarki. Wykonawcą prac jest Remak-Energomontaż.

– Pandemia koronawirusa nie wpływa na tempo prac modernizacyjnych, które realizowane są płynnie, zgodnie z harmonogramem i z zachowaniem bezpiecznych warunków pracy – powiedział Piotr Litwin, Dyrektor Zespołu Elektrowni Dolna Odra.

W Elektrowni Dolna Odra trwają także prace związane z budową dwóch niskoemisyjnych bloków energetycznych gazowo-parowych o łącznej mocy ok. 1400 MW. PGE GiEK podpisała już z Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi (PSE) umowę o przyłączenie nowych bloków do sieci przesyłowej i umowę z GAZ-SYSTEM na przyłączenie elektrowni do sieci gazowej. Wyprodukowana w nowych jednostkach energia elektryczna pozwoli na zwiększenie stabilizacji sieci lokalnej. Nowe bloki zaspokoją potrzeby energetyczne ok. 1 miliona gospodarstw domowych a ich uruchomienie pozwoli na ograniczenie emisji o ok. 2-3 mln ton CO2 rocznie.

Źródło: PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA

Działy

Reklama