Elektroenergetyka

„Impuls energii dla Polski” – pakiet rozwiązań dla gospodarki przygotowany przez Forum Energii i Lewiatana

Forum Energii i Konfederacja Lewiatan apelują o wprowadzenie pakietu „Impuls energii dla Polski”, którego celem jest zmobilizowanie dostępnych środków publicznych i prywatnych na energetyczną modernizację kraju. Realizacja „Impulsu energii dla Polski” pobudzi inwestycje o łącznej wartości ponad 580 mld zł, co przełoży się na powstanie 240 tys. nowych miejsc pracy. Inwestycje w sektorze energii powinny być elementem strategii wychodzenia z kryzysu spowodowanego pandemią koronawirusa.

„Impuls energii dla Polski” – kliknij TUTAJ aby pobrać pełną treść

Pandemia koronawirusa wywołała szok gospodarczy na całym świecie. W Polsce w tym roku zanotujemy pierwszą recesję od blisko 30 lat. Rządy poszczególnych krajów przygotowują doraźne pakiety pomocowe, wspierające przedsiębiorców. Ale to jest także najlepszy moment na to, by odważnie myśleć o przestawieniu gospodarki na nowocześniejsze tory. Inwestycje w sektorze energii i działania na rzecz niskoemisyjnej transformacji powinny w tym procesie zająć centralne miejsce.

Dlatego Forum Energii i Konfederacja Lewiatan przygotowały pakiet „Impuls energii dla Polski”. Jego celem jest wskazanie, że zmobilizowanie dostępnych środków publicznych i prywatnych na energetyczną modernizację kraju może pobudzić inwestycje o łącznej wartości ponad 580 mld zł, co przełoży się na powstanie 240 tys. nowych miejsc pracy. Te inwestycje są kluczowe z perspektywy szeroko pojętego dobrobytu społecznego. Beneficjentem środków są nie tylko firmy, ale przede wszystkim gospodarstwa domowe. Chodzi nam nie tylko o wspieranie miejsc pracy, ale zmniejszenie rachunków poprzez poprawę efektywności energetycznej oraz tanią energię ze źródeł odnawialnych. Polska „Impuls energii” odnosi się do jednego z większych wyzwań naszych czasów – ochrony klimatu i czystego powietrza. Impuls energii – nie tylko pomoże teraz Polakom stanąć na nogi, ale będzie procentował w przyszłości. Zależy nam, że Polska zrobiła wreszcie krok w przyszłość jeżeli chodzi o czyste ciepło, prąd i transport. Chcemy, żeby czysta energia stała się silnikiem gospodarki po kryzysie.

– Koronawirus nas zaskoczył – mocno uderzył w gospodarkę i nasze poczucie bezpieczeństwa. Jak szybko wyjdziemy z kryzysu – zależy od sensowności podejmowanych działań. Państwo ma ważną rolę do odegrania. Musi przywrócić pewność regulacyjną inwestycji, zapewnić stabilność funkcjonowania biznesu oraz wesprzeć obszary, które się chwieją. Musi starać się rozwiązać nie tylko kryzys ekonomiczny, ale mieć na uwadze kryzys środowiskowy i nierówności społeczne, które ograniczają nasz rozwój. Dlatego po głębokiej analizie proponujemy „Impuls energii dla Polski” – mówi Joanna Maćkowiak-Pandera, Prezes Forum Energii.

Pakiet „Impuls energii dla Polski” przewiduje zwiększenie wykorzystania państwowych środków publicznych oraz funduszy unijnych w 12 obszarach. Część z nich, m.in. termomodernizacja budynków, niskoemisyjny transport oraz modernizacja i rozbudowa sieci elektroenergetycznej, wymaga zwiększenia poziomu inwestycji i pilnego wsparcia już teraz. Inne wymagają działań długofalowych, które należy zainicjować już dzisiaj, by zmobilizować przyszłe środki finansowe. Te obszary to m.in. morska energetyka wiatrowa, wpieranie zdolności produkcyjnych firm tworzących urządzenia OZE czy niskoemisyjne technologie przyszłości czy budowa nowych kompetencji pracowników.

– Czysta energia, klimat i środowisko przez zbyt wiele lat były traktowane jako temat poboczny, zarezerwowany dla aktywistów, a dla biznesu generujący niebezpiecznie wysokie koszty – uważa prezydent Konfederacji Lewiatan Maciej Witucki. – Na szczęście od jakiegoś czasu widać, że przyszłość naszej planety oraz szanse wynikające z zielonej rewolucji przywracają „zieloną” tematykę na priorytetowe miejsca w gospodarczej hierarchii priorytetów. W obliczu pandemii COVID-19 nowoczesne technologie stają się dodatkowo ogromną szansą na „zielony impuls” gospodarczy, niezmiernie ważny dla szybszego wyjścia z rozwijającego się dopiero kryzysu. Inwestycje w OZE, efektywność energetyczną, nowoczesną gospodarkę odpadami, nowoczesny transport, to także szansa na rozwój naszej konkurencyjności w dziedzinach, w których globalne karty nie są jeszcze do końca rozdane – przekonuje szef Lewiatana.

Realizacja działań opisanych w pakiecie „Impuls energii dla Polski” uruchomi inwestycje o łącznej wartości ponad 580 mld PLN, na które złożą się środki publiczne krajowe i europejskie oraz środki prywatne. To mobilizacja pieniędzy na większą skalę niż polska Polityka Spójności 2014-2020 i nieporównywalnie więcej od planowanych lub realizowanych przez rząd projektów inwestycyjnych, takich jak Centralny Port Komunikacyjny czy Program Budowy Dróg Krajowych. Skala robi wrażenie.

Źródło: Konfederacja Lewiatan i Forum Energii

Działy

Reklama