Paliwa dla energetyki

Grupa Kapitałowa PGNiG: konsekwentna gazyfikacja kraju pomimo koronawirusa

Już 126 gmin uzyskało dostęp do sieci gazowej dzięki realizacji od 2018 r. Programu Przyspieszenia Inwestycji w Sieć Gazową Polski. Odpowiedzialna za program Polska Spółka Gazownictwa z Grupy Kapitałowej PGNiG zapowiada, że stan epidemii nie zatrzyma kolejnych inwestycji. Wsparciem gazyfikacji są fundusze unijne.

Gazyfikacja kraju wpisuje się w cele wyznaczone rządowymi programami, ze Strategią na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju na czele. Konsekwencja, z jaką Polska Spółka Gazownictwa realizuje pomimo epidemii program gazyfikacji kraju, pokazuje, jak dużym atutem jest istnienie silnych spółek z udziałem Skarbu Państwa. Firmy takie nie boją się inwestować w przyszłość i realizują projekty, które nie tylko wzmacniają ich biznes, ale także służą wszystkim Polakom – powiedział Jacek Sasin, Wicepremier, Minister Aktywów Państwowych.

Jerzy Kwieciński, Prezes Zarządu PGNiG SA, podkreślił korzyści wynikające z coraz większej dostępności błękitnego paliwa.

Możliwość korzystania z gazu to między innymi większa konkurencyjność polskich przedsiębiorców oraz szansa na eliminację problemu smogu i poprawę jakości życia mieszkańców naszego kraju. Jednocześnie gazyfikacja Polski to ważny element Strategii GK PGNiG, której celem jest wzrost wartości Grupy oraz zapewnienie rozwoju i bezpieczeństwa krajowego rynku gazu – podkreślił Jerzy Kwieciński, Prezes Zarządu PGNiG SA.

Za rozwój sieci dystrybucji gazu odpowiada Polska Spółka Gazownictwa (PSG). W październiku 2018 r. zainaugurowany został Program Przyspieszenia Inwestycji w Sieć Gazową Polski, którego celem jest znaczne zwiększenie liczby gmin z dostępem do gazu. Niecałe półtora roku od rozpoczęcia realizacji programu, PSG uruchomiła usługę dystrybucji gazu w 126 gminach (stan na koniec I kw. 2020 r.), które wcześniej nie miały dostępu do błękitnego paliwa. Dzięki temu na terenie zgazyfikowanych gmin w Polsce mieszka dziś ponad 33 mln osób, a więc prawie 87% populacji kraju.

– Docelowo w ramach Program Przyspieszenia Inwestycji w Sieć Gazową Polski zamierzamy do 2022 r. uruchomić usługę dystrybucji gazu łącznie w 300 nowych gminach. Dodatkowo planujemy zrealizować 9 inwestycji związanych z likwidacją ograniczeń przesyłowych. Dzięki tym inwestycjom, a także dzięki stawianiu nowych stacji regazyfikacji LNG, będziemy w stanie likwidować kolejne białe plany na mapie polskiego gazownictwa – zaznaczył Ireneusz Krupa, p.o. Prezes Zarządu Polskiej Spółki Gazownictwa.

PSG zapewnia, że pomimo trudnych warunków związanych z epidemią koronawirusa, Spółka nie zamierza wstrzymywać kolejnych inwestycji w rozbudowę sieci dystrybucyjnej gazu. Ważnym wsparciem dla realizacji tego planu są fundusze europejskie.

Technologie oparte na gazie ziemnym stanowią pomost między tradycyjnymi technologiami węglowymi a technologiami opartymi całkowicie na odnawialnych źródłach energii. Polska Spółka Gazownictwa, która realizuje program gazyfikacji Polski, jest największym beneficjentem środków unijnych w segmencie dystrybucji gazu. Spółka w obecnej perspektywie finansowej uzyskała ponad 257 mln zł wsparcia z Programu Infrastruktura i Środowisko na realizacje 10 inwestycji o wartości całkowitej niemal 653 mln zł – powiedział Grzegorz Puda, Wiceminister Funduszy i Polityki Regionalnej.

W sumie, w ramach perspektyw finansowych 2007-2013 i 2014-2020, PSG otrzymała już dofinansowanie w wysokości 436 mln zł na 48 projektów o wartości całkowitej wynoszącej prawie 1,3 mld zł. Dzięki temu powstało 1200 km gazociągów, a kolejne 500 km jest na etapie realizacji.

Ostatnio PSG podpisała umowę z Instytutem Nafty i Gazu – Państwowym Instytutem Badawczym o dofinansowanie dla projektu pn. „Budowa gazociągu relacji Witnica – Gorzów Wlkp. i sieci gazowej w Kostrzynie nad Odrą”. Wsparcie w wysokości 30,31 mln zł z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, pozwoli na wybudowanie ok. 48 km gazociągów wysokiego i średniego ciśnienia na terenie województwa lubuskiego. Całkowity koszt projektu wynosi 82,90 mln zł brutto.

Źródło: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA

Działy

Reklama