Elektroenergetyka

Rozbiórka obiektów w Elektrowni Adamów

6 maja 2020 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin SA (ZE PAK SA), zawarł umowę ze spółką MK Explosion Sp. z o.o., której  przedmiotem jest rozbiórka obiektów i przygotowanie terenu w Elektrowni Adamów do potencjalnych nowych inwestycji.

Za wykonanie całego przedmiotu Umowy, zostało ustalone wynagrodzenie ryczałtowe w formie pieniężnej w wysokości 57,5 mln zł, płatne przez MK Explosion Sp. z o.o. na rzecz ZE PAK SA. Rozliczenie realizacji przedmiotu Umowy realizowane będzie przychodami ze sprzedaży złomu, gruzu i innych materiałów i urządzeń pochodzących z rozbiórki. Termin realizacji ustalono na 21 miesięcy od dnia przekazania terenu rozbiórki.

Elektrownia Adamów, na początku stycznia 2018 r. została zamknięta. Wyłączenie bloków energetycznych elektrowni zostało podyktowane decyzją Komisji Europejskiej działającej na podstawie derogacji opisanej w dyrektywie z dnia 24.11.2010 r. mówiącej o konieczności zakończenia na początku stycznia 2018 r. pracy aktywów wytwórczych Elektrowni Adamów.

Źródło: ZE PAK SA

Działy

Reklama