Odbiorcy – Rynek Energii i Gazu

Podsumowanie działalności TGE w kwietniu 2020 r.

Rekordowe miesięczne obroty na Rynku Dnia Bieżącego.

Rekordowe obroty w miesiącu kwietniu na rynkach terminowych energii elektrycznej i gazu ziemnego. 

Energia elektryczna

Wolumen obrotu energią elektryczną na TGE wyniósł w kwietniu 2020 r. 24 572 198 MWh, co oznacza wzrost o 35,3% w stosunku do kwietnia 2019 r. Jest to przede wszystkim wynik wysokich obrotów na rynku terminowym, które wyniosły 21 787 381 MWh (wzrost o 42,6%). Wolumen obrotu na Rynku Dnia Bieżącego wyniósł 148 366 MWh, był wyższy niż w grudniu 2019 r. (112 166 MWh) i zarazem najwyższy w historii tego rynku.

Średnia ważona wolumenem obrotu cena na Rynku Dnia Następnego ukształtowała się w kwietniu na poziomie 150,15 zł/MWh, co oznacza spadek o 15,47 zł/MWh w porównaniu do poprzedniego miesiąca. Na RTT średnia ważona cena kontraktu rocznego z dostawą pasmową w 2021 r. (BASE_Y-21) wyniosła w kwietniu 225,77 zł/MWh i jest to spadek o 2,17 zł/MWh względem analogicznej ceny z marca br.

Gaz ziemny

Na rynku gazu ziemnego zawarto w kwietniu transakcje o wolumenie 13 827 627 MWh. Oznacza to wzrost r/r o 23,7%. Jest to przede wszystkim wynik wysokich obrotów na rynku terminowym, które wyniosły 11 732 302 MWh (wzrost o 32,6%).

Średnia ważona wolumenem obrotu cena na RDNiBg wyniosła w kwietniu 40,02 zł/MWh, co oznacza spadek o 8,82 zł/MWh względem poprzedniego miesiąca. Z kolei na RTT cena średnia ważona kontraktu z dostawą w 2021 r. (GAS_BASE_Y-21) wyniosła w kwietniu 68,26 zł/MWh, czyli o 0,69 zł/MWh mniej względem analogicznej ceny tego kontraktu w marcu br.

Prawa majątkowe

Wolumen obrotu prawami majątkowymi dla energii elektrycznej wytworzonej w OZE wyniósł w kwietniu 2 202 112 MWh, co oznacza spadek r/r o 20,6%. Średnia ważona wolumenem obrotu cena na sesjach RPM wyniosła dla instrumentu PMOZE_A 126,53 zł/MWh, co oznacza spadek o 16,28 zł/MWh względem marca br.

Obrót prawami majątkowymi dla efektywności energetycznej zmalał w kwietniu o 57,1% r/r, do poziomu 16 374 toe. Dla instrumentu PMEF wolumen wyniósł 10 689 toe, przy średniej ważonej cenie sesyjnej w wysokości 1 941,23 zł/toe (wzrost względem marca br. o 97,17 zł/toe).

Gwarancje pochodzenia

Obrót Gwarancjami Pochodzenia dla energii elektrycznej wytworzonej w OZE wyniósł 1 998 229 MWh, co oznacza wzrost o 63,2% r/r.

Średnia ważona cena wyniosła 0,91 zł/MWh, co stanowi spadek o 0,05 zł/MWh w stosunku do marca.

Nowi uczestnicy

Na koniec kwietnia br. status członka na Rynku Towarów Giełdowych (RTG) posiadało 76 spółek.

W Rejestrze Świadectw Pochodzenia prowadzonym przez Towarową Giełdę Energii na dzień 30 kwietnia 2020 r. członkami rejestru było 3920 podmiotów.

Status członka Rejestru Gwarancji Pochodzenia posiada obecnie 685 podmiotów.

Załącznik do Informacji prasowej 

Energia elektryczna Wolumen miesięczny (MWh) Wolumen (MWh)
w miesiącu poprzednim
Wolumen miesięczny (MWh) w roku poprzednim
Razem 24 572 198 29 372 771 18 163 359
RDB 148 366 67 001 6 563
RDN 2 636 451 2 847 915 2 873 647
RTT 21 787 381 26 457 855 15 283 149

 

Gaz ziemny Wolumen miesięczny (MWh) Wolumen (MWh)
w miesiącu poprzednim
Wolumen miesięczny (MWh) w roku poprzednim
Razem 13 827 627 14 831 272 11 181 395
RDBg 497 093 679 033 504 336
RDNg 1 598 232 2 491 799 1 827 024
RTT 11 732 302 11 660 440 8 850 035

 

Prawa majątkowe


dla energii elektrycznej z OZE

Wolumen miesięczny (MWh) Wolumen (MWh)
w miesiącu poprzednim
Wolumen miesięczny (MWh) w roku poprzednim
Razem 2 202 112 2 279 124 2 773 103
zielone certyfikaty 2 141 193 2 218 491 2 706 190
sesje RPM 601 902 784 751 1 241 739
TP na RPM 1 539 291 1 433 740 1 464 451
błękitne certyfikaty 60 919 60 634 66 912
sesje RPM 44 332 50 025 56 051
TP na RPM 16 588 10 608 10 862

 

Prawa majątkowe


dla efektywności energetycznej

Wolumen miesięczny
(toe)
Wolumen (toe)
w miesiącu poprzednim
Wolumen miesięczny (toe)
w roku poprzednim
Razem 16 374 15 101 38 147
sesje RPM 10 795 12 985 35 740
TP na RPM 5 580 2 116 2 406

 

Gwarancje pochodzenia


energii elektrycznej

Wolumen miesięczny
(MWh)
Wolumen (MWh)
w miesiącu poprzednim
Wolumen miesięczny (MWh)
w roku poprzednim
Razem 1 998 229 2 062 830 1 224 339
OZE 1 998 229 2 062 830 1 224 339
kogeneracja 0 0

Źródło: Towarowa Giełda Energii SA

Działy

Reklama