Paliwa dla energetyki

Zaktualizowany poziom dywidendy dla Akcjonariuszy PKN ORLEN

Zarząd PKN ORLEN podjął decyzję o zmniejszeniu rekomendowanej wcześniej dywidendy za 2019 r. z poziomu 3 zł do 1 zł na akcję. Wpływ na zmianę rekomendacji ma sytuacja makroekonomiczna, szczególnie na rynku finansowym, jak i w sektorze paliwowo-energetycznym.

W naszej polityce dywidendowej kierujemy się wskaźnikami makroekonomicznymi i perspektywami w odniesieniu do sytuacji rynkowej. Mamy stabilną sytuację finansową, ale musimy brać pod uwagę obecną sytuację gospodarczą związaną m.in. z pandemią koronawirusa i prognozy dotyczące sytuacji makroekonomicznej. Myślimy o rozwoju koncernu w perspektywie długoterminowej, dlatego realizujemy inwestycje i akwizycje. Dywersyfikujemy obszary naszej działalności, aby przynosić zyski Akcjonariuszom w kolejnych latach. Po wnikliwej analizie sytuacji makroekonomicznej, zadecydowaliśmy o obniżeniu poziomu rekomendowanej dywidendy do 1 zł na akcję – mówi Daniel Obajtek, Prezes Zarządu PKN ORLEN.

Systematyczna wypłata dywidendy zapisana jest w strategii PKN ORLEN i koncern podtrzymuje te politykę. W 2019 r. Koncern utrzymywał dobrą sytuację finansową. Zadłużenie netto spadło o (-) 3,2 mld PLN (r/r) do poziomu 2,4 mld PLN na koniec 2019 r., a dźwignia finansowa utrzymywała się na bezpiecznym poziomie 6,3%. Na poziom dywidendy mają jednak wpływ również niezależne czynniki zewnętrzne, w tym aktualna i prognozowana sytuacja makroekonomiczna. Biorąc pod uwagę perspektywy rozwoju zarówno krajowej, jak i światowej gospodarki, Zarząd PKN ORLEN zaktualizował poziom rekomendowanej dywidendy.

Finalną decyzję o wysokości dywidendy podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

Źródło: PKN ORLEN SA

Działy

Reklama