Ochrona środowiska

Mniej zanieczyszczeń w powietrzu dzięki nowym instalacjom w polkowickiej elektrociepłowni

Dobiega końca ostatni etap budowy instalacji ograniczającej emisję zanieczyszczeń do powietrza, realizowanej przez lubińską spółkę „Energetyka” z Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. Inwestycja, w głównej mierze jest finansowana przy wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.       

– Udzieliliśmy ponad 83 mln zł pożyczki na nowe, proekologiczne inwestycje. Dla Funduszu bardzo ważne są zadania przyczyniające się do poprawy jakości powietrza, którym oddychają Dolnoślązacy, stąd nasze zaangażowanie – mówi Łukasz Kasztelowicz, Prezes WFOŚiGW we Wrocławiu. Po realizacji zadania, Elektrociepłownia w Polkowicach zapewniająca ciepło zakładom KGHM, a także mieszkańcom Polkowic, będzie spełniała unijne dyrektywy i przepisy m.in. dotyczące dużych obiektów energetycznego spalania. – Inwestycje przyniosą wymierny efekt ekologiczny. Dzięki nim zostanie znacznie ograniczona emisja do powietrza szkodliwych substancji, które są efektem spalania węgla – mówi Bartłomiej Wiązowski, Wiceprezes WFOŚiGW we Wrocławiu. – W ciągu roku do powietrza trafi mniej pyłów o około 98 ton – dodaje. Ulegną zmniejszeniu także emisje dwutlenku siarki o blisko 265 ton i tlenków azotu o około 66 ton. Obecnie przeprowadzono ruch próbny nowego kotła wodnego WR40, który zakończył się wynikiem pozytywnym i przystąpiono do procedury rejestracyjnej urządzenia w Urzędzie Dozoru Technicznego. Na ukończeniu jest montaż Instalacji Oczyszczania Spalin (odsiarczanie i odazotowanie) oraz prace izolacyjne. Równolegle przeprowadzane są pierwsze próby funkcjonalne urządzeń tych instalacji oraz prace w zakresie podłączeń i testów instalacji elektrycznych, aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki. Zakończenie prac przewidziane jest przed rozpoczęciem sezonu grzewczego.

Fot. „Energetyka”, Sp. z o.o., Lubin

Źródło: WFOŚiGW we Wrocławiu

Działy

Reklama