Elektroenergetyka

PKN Orlen rozpoczął konsolidację z Grupą Energa

PKN Orlen spełnił wszystkie warunki, by przejąć Grupę Energa. Koncern rozpoczął wykup akcji. Mówił w Gdańsku Wicepremier i Minister Aktywów Państwowych Jacek Sasin wraz z Prezesem PKN Orlen Danielem Obajtkiem.

Finalizujemy działania, które mają na celu przejęcie grupy Energa przez PKN Orlen. To ważne wydarzenie wpisuje się w politykę rządu, którą konsekwentnie prowadzimy od ponad czterech lat. Polityka ta opiera się na założeniu, że ważny jest udział państwa w gospodarce, że państwo może być dobrym właścicielem, który gwarantuje realizację polskiego interesu gospodarczego przez spółki, w których ma udziały – podkreśla Wicepremier Jacek Sasin. – Konsolidacja spółek Skarbu Państwa to właściwy kierunek. Silne podmioty będą mogły rozwijać się i konkurować na europejskim, a w przyszłości również globalnym rynku. Będzie to wzmacniało także polską gospodarkę, która w szybkim tempie ponownie musi wejść na ścieżkę wzrostu – dodał Minister Aktywów Państwowych.

Wicepremier Jacek Sasin dodał również, że siedziba Grupy Energa pozostanie w Gdańsku i spółka ta nadal będzie jednym z największych pracodawców na Wybrzeżu oraz ważnym partnerem dla lokalnych inicjatyw sportowych, kulturalnych i społecznych. Podkreślił też, że miejsca pracy w Grupie Energa zostaną utrzymane. – Celowo z Panem Prezesem Obajtkiem chcieliśmy się spotkać właśnie tutaj, w Gdańsku, a nie w Płocku czy Warszawie, by móc powiedzieć, że wszystkie obawy, że Energa zniknie z Gdańska, że przestanie być samodzielnym podmiotem gospodarczym, są kompletnie bezpodstawne. Energa pozostaje na Wybrzeżu, pozostaje niezależna, choć w Grupie Orlen. Tutaj będzie odprowadzać podatki – zaznacza Minister Aktywów Państwowych.

PKN Orlen ogłosił wezwanie na 100% akcji Grupy Energa 5 grudnia 2019 r. Pierwotnie miało ono potrwać do 9 kwietnia br. W związku z sytuacją spowodowaną epidemią koronawirusa, 26 marca br. termin przyjmowania zapisów na akcje pomorskiej Grupy został wydłużony do 22 kwietnia 2020 r. Bezwarunkową zgodę Komisji Europejskiej na przeprowadzenie transakcji Koncern otrzymał 31 marca br. Cena za jedną akcję gdańskiej grupy w wezwaniu została 15 kwietnia br. podwyższona z 7 do 8,35 zł. 18 kwietnia br. podpisane zostało porozumienie ze Skarbem Państwa dotyczące kontynuacji strategicznych inwestycji Grupy Energa i utrzymania polityki zatrudnienia zapewniającej prawidłowe funkcjonowanie jej spółek. Kolejny warunek zawieszający, czyli osiągnięcie progu 66 proc. akcji objętych wezwaniem został spełniony 20 kwietnia br. Liczba akcji, którą ostatecznie nabędzie PKN Orlen w związku z procesem przejęcia Grupy Energa będzie znana 30 kwietnia br.

Skarb Państwa dzięki przeprowadzonej transakcji uzyska jednorazowe wpływy do budżetu Państwa w wysokości 1.781 mln zł. Przejęcie Grupy Energa S.A. przez PKN Orlen przyczyni się do osiągnięcia synergii w zakresie m.in. odnawialnych i niskoemisyjnych źródeł energii czy elektromobilności.

Źródło: Ministerstwo Aktywów Państwowych

Działy

Reklama