Paliwa dla energetyki

Gazociąg Hermanowice-Strachocina ma pozwolenie na użytkowanie

GAZ-SYSTEM otrzymał pozwolenie na użytkowanie dla nowego 72-kilometrowego gazociągu DN 700 Hermanowice-Strachocina.

Decyzję wydał Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Rzeszowie. Jest to pierwszy oddany do eksploatacji gazociąg w ramach Korytarza Północ-Południe na terenie Oddziału  GAZ-SYSTEM w Tarnowie.

Mimo wielu ograniczeń w prowadzeniu robót budowlanych, wynikających z panującej  epidemii spółka sukcesywnie dokonuje odbioru zakończonych inwestycji. Nowy gazociąg Hermanowice-Strachocina znacznie zwiększy przepustowość systemu przesyłowego na południu Polski. Dzięki temu zapewnimy swobodny dostęp do niskoemisyjnego paliwa gazowego dla przemysłu, energetyki i mieszkańców – powiedział Artur Zawartko, Wiceprezes GAZ-SYSTEM.

Inwestycja obejmowała między innymi:

• budowę gazociągu wysokiego ciśnienia o długości 72 km wraz z linią światłowodową;
• rozbudowę węzła rozdzielczo-pomiarowego w Hermanowicach;
• budowę pięciu zespołów zaporowo – upustowych;
• budowę Stacji Ochrony Katodowej na terenie ZZU Kuźmina.

Podczas budowy wykonano łącznie 36 przekroczeń bezwykopowych pod przeszkodami terenowymi, w tym:

• przekroczenie rzeki San w miejscowości Mrzygłód, wykonane w technologii horyzontalnego przewiertu sterowanego (HDD), o długości blisko 980 metrów;
• 8 przekroczeń w technologii mikrotunelingu;
• 27 przekroczeń dróg, linii kolejowych i cieków wodnych z zastosowaniem przewiertów poziomych.

Realizacja gazociągu była prowadzona w niezwykle trudnym terenie pasma górskiego Bieszczad, gdzie różnica wzniesień na niewielkich odcinkach przekraczała 100 metrów.

W ramach rozbudowy istniejącego węzła Hermanowice powstały nowe obiekty: śluza nadawczo – odbiorcza tłoka, bateria filtroseparatorów, pole zaworowe wraz z armaturą regulacyjną umożliwiające dwukierunkowy przesył paliwa gazowego oraz układ pomiarowy. Nowo wybudowana instalacja gazowa została włączona do istniejących gazociągów DN 500 Granica Państwa – Maćkowice, DN 600 Granica Państwa – Maćkowice oraz DN 700 Granica Państwa – Maćkowice.

Ważną dla społeczności lokalnych korzyścią z tej inwestycji będzie odprowadzany corocznie przez GAZ-SYSTEM podatek od nieruchomości, w wysokości do 2% wartości budowanej infrastruktury przesyłowej zlokalizowanej na terenie danej gminy. Jest to kwota regularnie wpływająca do budżetu, którą można będzie przeznaczyć na potrzeby społeczności lokalnych.

Źródło: Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.

Działy

Reklama