Ochrona środowiska

Prawie 2 mln zł na trzy projekty GOZ w Gminie Łukowica

Kompleks prośrodowiskowych rozwiązań związanych z Gospodarką o Obiegu Zamkniętym (GOZ) wdrożą władze i mieszkańcy Gminy Łukowica w Małopolsce, w powiecie limanowskim. Plany przewidują m.in. bezpłatne udostępnienie specjalnych pojemników na elektrośmieci oraz oddanie do użytku publicznego instalacji zasilanych energią słoneczną.

Przedsięwzięcia, których zasadniczym celem jest zrównoważony rozwój, będą realizowane na trzech polach: uruchomienie i wykorzystanie na terenie gminy Łukowica odnawialnych źródeł energii, zwiększenie masy odpadów selektywnie zbieranych i zwiększenie świadomości ekologicznej mieszkańców na temat gospodarki cyrkularnej.

W konsekwencji w granicach gminy, w jej strategicznych punktach, w miejscach użyteczności publicznej, tzn. parkach, zieleńcach, na terenach sportowych – powstaną elementy energetyki odnawialnej. W ramach inwestycji, zostanie oddanych do użytku kilkanaście ławek indukcyjnych z panelami solarnymi (wyposażonymi w gniazda USB umożliwiające ładowanie telefonów). Ponadto 10 KW-atowe instalacje fotowoltaiczne pojawią się na dachu Gminnego Ośrodka Kultury w Łukowicy i na dachu lokalnej Szkoły Podstawowej. Wytworzona przez ogniwa energia będzie wykorzystywana na potrzeby utrzymania lokalnego lodowiska w sezonie zimowym. Ewentualna nadwyżka uzyskanego prądu będzie przekazywana do sieci elektroenergetycznej. Mieszkańcy Łukowicy będą mogli skorzystać również z udostępnionej na placu zabaw – altany z panelami fotowoltaicznymi (gdzie będzie można również doładować np. telefon). Beneficjent zamontuje także kilkadziesiąt hybrydowych lamp ulicznych przy gminnych drogach (oraz częściowo przy drodze powiatowej), które ze względów finansowych nie mogły być oświetlane. Latarnie hybrydowe łączą system solarny i wiatrowy, nie wymagając przyłączenia do sieci energetycznej, a w związku z tym mogą generować mniej kosztów.

Projekt obejmie także zakup dwóch pojemników do segregacji elektrośmieci – oba zostaną umieszczone przy Szkołach Podstawowych w Łukowicy i w Przyszowej. Dostęp do nich będzie miał bezpłatnie każdy mieszkaniec Gminy. Pojemniki będą posiadały otwory wrzutowe wielkością i kształtem dopasowane do odpowiednich rodzajów odpadów (tj. żarówek, baterii, płyt CD, kaset VHS, telefonów, ładowarek i tonerów).

Podjęte zostaną również działania z zakresu edukacji ekologicznej na temat Gospodarki o Obiegu Zamkniętym. Przewidziano m.in. konkursy, szkolenia, mobilny punkt informacji GOZ, wystawę plenerową oraz uruchomienie strony internetowej.

Realizację wszystkich projektów zaplanowano jeszcze w tym roku. Ich dofinansowanie umożliwił pilotaż NFOŚiGW „Gospodarka o obiegu zamkniętym w gminie”, a umowy regulujące dofinansowania dla łukowickich projektów podpisali w marcu br. Zastępca Dyrektora Departamentu Ochrony Ziemi NFOŚiGW Anna Marcinkiewicz oraz Wójt Gminy Łukowica Bogdan Łuczkowski. Wsparcie dla przedsięwzięć w formie dotacji wyniesie w sumie ponad 1 mln zł. Ponadto ok. 850 tys. zł ma być udostępnione beneficjentowi w postaci niskooprocentowanej pożyczki.

Źródło: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Działy

Reklama