CSR w Energetyce

Dobre praktyki z TAURONA

Inicjatywy z zakresu CSR podejmowane przez Grupę TAURON są wysoko oceniane przez ekspertów. W prestiżowym raporcie „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2019. Dobre praktyki” wymieniono aż 25 pozycji pochodzących z tej organizacji.

– Koncepcja społecznej odpowiedzialności biznesu jest obecna na każdym etapie działalności Grupy TAURON. Przejawia się zarówno w naszym zaangażowaniu społecznym, jak i dobrych praktykach kierowanych do pracowników – mówi Filip Grzegorczyk, Prezes Zarządu TAURON Polska Energia. – To sukces wszystkich spółek Grupy realizujących projekty z zakresu CSR (Społecznej Odpowiedzialności Biznesu) – dodaje prezes TAURONA.

W obszarze zaangażowania społecznego i rozwoju społeczności lokalnej wyróżniono między innymi projekty adresowane do najmłodszych: TAURON Energetyczny Junior Cup, MegaMoc Kolędowania, Domy Pozytywnej Energii.

W Raporcie nagrodzony został kompleksowy program kształcenia kadr dla energetyki, pn.: „Dystrybucja Innowacji” i konkurs na najlepszą pracę magisterską.

Wśród najlepszych inicjatyw z zakresu pracy znalazły się programy: “Mama pracuje”, “Zanim przejdę na emeryturę” oraz akcja Zdrowie.

Doceniono kampanie podnoszące bezpieczeństwo: “Dzień dobry BHP” oraz “Bezpieczniki TAURONA. Włącz w pracy”. Wyróżniono również cykliczne wykłady dla pracowników odbywające się w ramach Uniwersytetu Otwartego i uruchomienie infolinii rekrutacyjnej dla przyszłych pracowników #PracujwTAURONIE.

– W ramach naszych dobrych praktyk, dynamicznie rozwija się również obszar związany ze środowiskiem i ochroną klimatu, co jest szczególnie istotne w kontekście Zielonego Zwrotu TAURONA – mówi Prezes Filip Grzegorczyk. – Mamy świadomość tego, że próba przeciwdziałania zmianom klimatu jest istotnym elementem międzynarodowej dyskusji o życiu na ziemi obecnych i przyszłym pokoleń. Złożoność tematu powoduje natomiast konieczność zaangażowania wszystkich stron tego dialogu – zarówno na szczeblu władz, organizacji międzynarodowych i samorządowych, jak i przedstawicieli biznesu – dodaje.

W kategorii ”Środowisko” nagrodzono projekt ochrony jeży realizowany pod hasłem Jeż MegaZwierz i akcję Bocian Nasz.

Do najlepszych praktyk w obszarze zagadnień konsumenckich, zakwalifikowano z kolei projekt pn. “TAURON mówi po ludzku” oraz udział w akcji społecznej Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny.

Głównym dokumentem wyznaczającym kierunki działalności w obszarze pozafinansowym w TAURONIE jest Strategia zrównoważonego rozwoju Grupy TAURON na latach 2017-2025.

Raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki” to największy w Polsce przegląd działań biznesu społecznie odpowiedzialnego w danym roku, wydawany przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Tegoroczna edycja raportu zawiera opisy praktyk firm, które swoje działania w zakresie CSR realizowały w 2017 r. oraz podsumowuje najważniejsze kwestie związane z odpowiedzialnym biznesem. Publikacja zestawia najlepsze przykłady działań, grupując je według siedmiu obszarów zgodnych normą ISO 26000: ład organizacyjny, prawa człowieka, praktyki z zakresu pracy, środowisko, uczciwe praktyki operacyjne, zagadnienia konsumenckie, zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej.

Ogłoszenie raportu, publikowanego cyklicznie przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu, miało miejsce 16 kwietnia br.

Źródło: TAURON Polska Energia S.A.

Działy

Reklama