OZE

Transakcje spółek z wygranymi aukcjami PV

Dotychczas przeprowadzono cztery rundy aukcji OZE, w których wygrało łącznie ponad 1700 projektów fotowoltaicznych. Należą one do około 800 spółek. Łączna moc źródeł fotowoltaicznych, która jest zakontraktowana w ramach aukcyjnego systemu wsparcia wynosi łącznie 1,66 GW. Natomiast na 2020 r. planuje się już kolejne aukcje OZE.

Ile mocy fotowoltaicznych będzie w aukcjach w 2020 r.?

W połowie stycznia br wydane zostało Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie maksymalnej ilości i wartości energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, która może zostać sprzedana w drodze aukcji w 2020 r. W związku z powyższym, dla projektów poniżej 1 MW w energetyce słonecznej planowane jest 800 MW nowych mocy. Z kolei, z uzasadnienia do rozporządzenia wynika, że dla projektów powyżej 1 MW tegoroczne aukcje umożliwiają wybudowanie 700 MW w elektrowniach fotowoltaicznych. Zatem, system aukcyjny może przyczynić się do powstania łącznie aż 1,5 GW nowych mocy fotowoltaicznych w latach 2021-2024.

Jak często spółki z wygranymi aukcjami PV zmieniają właściciela?

W związku z tym, że w Polsce przeprowadzono już kilka aukcji OZE, Instytut Energetyki Odnawialnej przyjrzał się bliżej strukturze spółek biorących w nich udział. Dokonując podsumowania zauważyć można, że częstym zjawiskiem jest sprzedaż spółek, które wygrały w aukcji. Analizując informacje o posiadaczach zwycięskich projektów PV obserwuje się transakcje obejmujące nawet kilka lub kilkanaście spółek. Niejednokrotnie mamy do czynienia ze sprzedażą w krótkim czasie wielu spółek jednemu inwestorowi. W praktyce oznacza to wejście na polski rynek fotowoltaiczny kolejnych dużych graczy. Spostrzec można, że inwestorzy odkupują projekty PV na różnych etapach rozwoju, ale najchętniej te z wygraną aukcją. Łatwo wywnioskować, że system aukcyjny jest cały czas zasadniczym motorem napędowym rozwoju rynku PV w obszarze farm fotowoltaicznych. Zaś w czasach epidemii Convid-19 z pewnością można go traktować jako główny element stabilizujący sytuację deweloperów i inwestorów co najmniej do końca br.

Biorąc pod lupę aktualizowane przez IEO bazy danych o projektach i firmach odnotować można (wykresy kołowe), że zjawisko sprzedaży zwycięskich spółek przybiera na sile z każdą kolejną aukcją. Odpowiednio dla aukcji I (‘2016), II (‘2017) i III (2018) wynosi 44%, 55% i 61%. Przewiduje się, że dla ubiegłorocznej aukcji IV trend ten będzie zachowany. Na stan dzisiejszy (niespełna 4 miesiące po rozstrzygnięciu aukcji) 27 podmiotów spośród 260 zwycięzców dokonało transakcji i zmieniło właściciela.

Zwycięscy aukcji PV 2016-2019

Bazując na wynikach aukcji Instytut Energetyki Odnawialnej przygotował najnowszą aktualizację bazy danych o firmach, które wygrały aukcje w latach 2016-2019. W nowej bazie „Zwycięzcy Aukcji PV 2016-2020” znajdują się informacje o spółkach holdingowych, adresy i dane kontaktowe do właścicieli spółek. Dodatkowo, w bazie znajduje się podsumowanie ostatniej aukcji jak i porównanie wyników wszystkich aukcji i zwycięskich firm. Wśród spółek holdingowych mających największy udział w systemie aukcyjnym można wyróżnić firmy takie jak:. R.Power, Modus Energy, Sun Investment Group, Alseva Innowacje. Są to najczęściej spółki, które brały udział w więcej niż jednej aukcji.

Podsumowując, łatwo zauważyć, że coraz więcej inwestorów decyduje się na zakup projektów elektrowni fotowoltaicznych, które są już po wygranej aukcji. Z kolei, biorąc pod uwagę obecnie zmieniający się rynek fotowoltaiki, baza może być źródłem informacji dla inwestorów. Dla inwestorów, którzy chcą powiększyć portfolia o projekty z zagwarantowanym wsparciem aukcyjnym.

Źródło: Instytut Energetyki Odnawialnej

Działy

Reklama