Technologie

GAZ-SYSTEM zapewnił dostawy inwestorskie dla kluczowych inwestycji

Spółka podpisała umowy ramowe na zakup armatury gazowej niezbędnej do budowy tłoczni i gazociągów. Kontrakty na łączną kwotę ponad 89,5 mln zł zawarto z trzema wykonawcami. Umowy będą obowiązywały przez cztery lata.

Podpisane umowy dotyczą dostaw zaworów kulowych o średnicy DN 1000, DN 700, DN 200-500 oraz zasuw klinowych o średnicach DN 200-300. Zakupiona armatura będzie wykorzystywana do budowy m.in. tłoczni gazu w Gustorzynie i rozbudowy w Odolanowie i Goleniowie, które stanowią lądowy komponent projektu Baltic Pipe. Pojedyncze zamówienia będą realizowane na podstawie odrębnych umów częściowych, zawieranych każdorazowo po zaakceptowaniu najkorzystniejszej oferty.

Wykonawcy zostali wyłonieni na podstawie otwartego i konkurencyjnego postępowania przetargowego. GAZ-SYSTEM podpisał umowy z trzema firmami: spółkami GAZOMET, CP TRADE oraz konsorcjum w składzie P.R.U.H. ARMA-POL s.c. Stanisław Kulka, Robert Płotnicki i Armatury Group a.s. Zakres dostaw obejmuje niezbędną armaturę do funkcjonowania tłoczni gazu. Rozbudowa tych obiektów umożliwi sterowanie systemem przesyłowym według potrzeb odbiorców w kraju oraz przesyłanie do państw sąsiednich, w celu stworzenia konkurencyjnego rynku gazu w naszym regionie.

Źródło: Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.

Działy

Reklama