Odbiorcy – Rynek Energii i Gazu

Energa Operator przyłącza mikroinstalacje

Energa Operator ponownie wykonuje przyłączenia mikroinstalacji. Jest to możliwe wszędzie tam, gdzie montaż nie wymaga wejścia do mieszkania lub lokalu klienta. Spółka cały czas instaluje także nowe liczniki energii elektrycznej.

Elektromonterzy są wyposażeni i zobowiązani do używania środków ochrony osobistej, takich jak płyny dezynfekujące, rękawiczki czy maseczki. Ponadto klienci proszeni są o zachowanie odpowiedniej odległości od  pracowników, aby umożliwić im bezpieczne wykonywanie zadań. Przypadki, w których ze względów bezpieczeństwa realizacja zgłoszenia będzie podjęta po zakończeniu stanu epidemii stanowią kilka procent wszystkich zgłoszeń.

Odczyty liczników wykonywane są wszędzie tam, gdzie urządzenie znajduje się w miejscu ogólnodostępnym. W przypadku, w którym odczyt licznika jest niemożliwy, przy wejściu wywieszane są ogłoszenia z danymi kontaktowymi, na które należy wysłać, poprzez sms lub wiadomość email, dane odczytowe. W przypadku braku informacji, rozliczenie nastąpi na podstawie szacunku. Przy wyliczeniu szacunku pod uwagę brane są dane z minionych okresów rozliczeniowych, uwzględniające również sezonowość zużycia.

Bez zmian realizowane są również wszystkie zgłoszenia związane z usuwaniem awarii i zapewnieniem dostaw energii elektrycznej oraz prace związane z montażem nowych liczników.

Już niebawem ponad połowa klientów Energi Operatora będzie korzystać z inteligentnych liczników energii elektrycznej. Spółka ogłosiła przetarg na dostawę blisko 600 tys. takich urządzeń. Po zakupie ich liczba wzrośnie do ponad 1,5 mln. Inteligentne liczniki, poza zdalnym pomiarem w czasie rzeczywistym, eliminującym ryzyko ewentualnych błędów odczytowych, pozwalają na bieżące monitorowanie i lepsze zarządzanie zużyciem energii.

Źródło: ENERGA SA

Działy

Reklama