Ciepłownictwo

Trzech nowych członków dołącza do PTEZ

W obliczu dynamicznej sytuacji w sektorze elektroenergetycznym współpraca przedsiębiorstw ma olbrzymie znaczenie dla dalszego rozwoju i stabilnego funkcjonowania całej branży. Dlatego też z roku na roku rośnie rola organizacji, zrzeszających przedstawicieli energetyki i ciepłownictwa. W ostatnich tygodniach o 3 nowych członków poszerzyło się Polskie Towarzystwo Elektrociepłowni Zawodowych – kluczowa polska organizacja zrzeszająca firmy wytwarzające energię elektryczną i cieplną w skojarzeniu. 

Nowi członkowie PTEZ

Do grona członków organizacji dołączyły: Polska Grupa Górnicza S.A., Przedsiębiorstwo Energetyczne Siedlce Sp. z o.o., Węglokoks Energia Sp. z o.o.

Polska Grupa Górnicza S.A. jest kluczowym przedsiębiorstwem w branży energetycznej w naszym kraju, mającym znaczący wpływ na podnoszenie bezpieczeństwa energetycznego Polski. Polska Grupa Górnicza (PGG) to również największy producent węgla kamiennego w Unii Europejskiej. Spółka przejęła majątek i zobowiązania Kompanii Węglowej a później Katowickiego Holdingu Węglowego.

Przedsiębiorstwo Energetyczne w Siedlcach Sp. z o.o. jest producentem i dystrybutorem ciepła systemowego dla miasta Siedlce, jak również producentem energii elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji. Posiada 214 MW zainstalowanej mocy cieplnej i 50 MW mocy elektrycznej. Zaopatruje w energię ok. 900 węzłów ciepłych poprzez sieć ciepłowniczą o długości około 85 km. Dostarcza ciepło systemowe do około 60 tysięcy odbiorców w Siedlcach.

Grupa Kapitałowa Węglokoks Energia Sp. z o.o. składa się z trzech spółek o wieloletnim doświadczeniu w zakresie wytwarzania i dystrybucji ciepła, a także, w przypadku spółki ZCP Carbo-Energia – wytwarzania i przesyłu energii elektrycznej. Kluczowym założeniem grupy jest wykorzystanie potencjału tzw. małej energetyki Śląska i Małopolski, co jest możliwe dzięki trzem prężnie funkcjonującym spółkom zależnym. 

Kluczowa jest współpraca

W obliczu zmieniających się uwarunkowań prawnych, społecznych i rynkowych wymiana wiedzy i doświadczeń pomiędzy przedstawicielami firm elektroenergetycznych i ciepłowniczych ma olbrzymie znaczenie dla kształtowania polityki. Dzięki temu możemy wspólnie działać na rzecz efektywnego rozwoju całego sektora – podkreśla Wojciech Dąbrowski, Prezes PTEZ. – Z radością przyjmujemy rosnące zainteresowanie działalnością PTEZ, a każdy dodatkowy głos, w debacie na temat przyszłości elektroenergetyki, ułatwia nam osiąganie wspólnych celów.

Towarzystwo aktywnie włącza się w wyznaczanie kierunków rozwoju energetyki i ciepłownictwa. Od lat działa na rzecz ochrony środowiska i bezpieczeństwa energetycznego kraju oraz buduje przyjazne warunki dla rozwoju energetyki i ciepłownictwa.

Przynależność do PTEZ to nie tylko dostęp do wiedzy i doświadczeń innych firm z branży. Współpracujemy w ramach zespołów eksperckich: ochrony środowiska, pomocy publicznej, mechanizmów wsparcia, rynku mocy, promocji kogeneracji, europejskiej polityki klimatyczno-energetycznej i rynków ciepła. Zrzeszamy ekspertów branżowych zaangażowanych w rozwój kogeneracji w naszym kraju – podkreśla dr inż. Janusz Ryk, Dyrektor PTEZ – Dzięki temu członkowie organizacji mogą w ramach pracy w poszczególnych zespołach, aktywnie włączać się w procesy legislacyjne, procedury konsultacyjne czy zabierać głos w debacie publicznej, korzystając z dostępnych kanałów dialogu.

Polskie Towarzystwo Elektrociepłowni Zawodowych (PTEZ) powstało w 1991 r. jako organizacja skupiająca elektrociepłownie produkujące w Polsce ciepło i energię elektryczną w kogeneracji oraz zrzeszająca ludzi z wolą działania na rzecz rozwoju polskiego elektrociepłownictwa. Od prawie 30 lat PTEZ wspiera i integruje branżę wytwórców ciepła i energii elektrycznej. Działa na rzecz rozwoju elektrociepłownictwa w Polsce.

Źródło: Polskie Towarzystwo Elektrociepłowni Zawodowych 

Działy

Reklama