Elektroenergetyka

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki ogłosił wyniki dodatkowych aukcji rynku mocy na dostawy w 2021 r.

Aukcje, osobno dla każdego kwartału 2021 roku, odbyły się 18 marca 2020 r. i zgodnie z ustawą o rynku mocy przeprowadził je operator – Polskie Sieci Elektroenergetyczne. Każda z czterech aukcji dodatkowych zakończyła się w pierwszej rundzie z ceną zamknięcia równą 286,01 zł/kW/r.

Szczegółowe wyniki aukcji dodatkowych znajdują się w Informacji nr 27/2020 Prezesa URE.

Aukcja główna rynku mocy na 2021 r. odbyła się 15 listopada 2018 r. Z jej wynikami można zapoznać się tutaj

Rynek mocy jest rozwiązaniem regulacyjnym, które ma na celu stworzenie zachęt inwestycyjnych do budowy nowych i modernizowania już istniejących jednostek wytwórczych. Rozwiązania te mają również aktywizować zarządzanie zużyciem energii i uelastycznić popyt na energię elektryczną. Wprowadzenie rynku mocy oznacza zmianę architektury rynku energii z rynku jednotowarowego, na rynek dwutowarowy, gdzie transakcjom kupna-sprzedaży podlega nie tylko wytworzona energia elektryczna, ale również moc dyspozycyjna netto, czyli gotowość do dostarczania energii do sieci. Wybór jednostek rynku mocy, które za odpowiednim wynagrodzeniem będą oferować nową usługę, jest dokonany właśnie w wyniku aukcji.

Przyszły rok będzie pierwszym, kiedy w Polsce zacznie funkcjonować rynek mocy.

Źródło: Urząd Regulacji Energetyki

Działy

Reklama