Ciepłownictwo

Wskaźniki wykorzystywane do ustalania zwrotu z kapitału w taryfach dla ciepła

W informacji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 25/2020 zostały opublikowane wskaźniki stosowane przy ustalaniu zwrotu z kapitału w taryfach dla ciepła:

  1. średnia jednostkowa cena wytwarzania ciepła przez koncesjonowane przedsiębiorstwa w 2019 r. „Cs” = 40,97 zł/GJ;
  2. średnia jednostkowa stawka przesyłowa we wszystkich systemach ciepłowniczych dla przedsiębiorstw koncesjonowanych w 2019 r. „Cs” = 18,33 zł/GJ;
  3. wskaźnik zmian jednostkowych kosztów stosowanych paliw przez przedsiębiorstwa koncesjonowane wytwarzające ciepło „k” = 5,99%;
  4. wskaźnik zmian jednostkowych kosztów strat przesyłowych przedsiębiorstw koncesjonowanych „k” = 6,30%;
  5. udział kosztów paliwa w kosztach wytwarzania ciepła ogółem koncesjonowanych przedsiębiorstw wytwarzających ciepło „z” = 0,4182;
  6. udział kosztów strat ciepła w kosztach przesyłania i dystrybucji ogółem przedsiębiorstw koncesjonowanych „z” = 0,2523.

Więcej w sekcjach:

Zasady zwrotu z kapitału

Wskaźniki stosowane przy ustalaniu zwrotu z kapitału w taryfach dla ciepła

Źródło: Urząd Regulacji Energetyki

Działy

Reklama