Paliwa dla energetyki

Rozpoczyna się rozbudowa baz paliw w Dębogórzu i Rejowcu

PERN przekazał plac budowy wykonawcy zbiorników produktów naftowych w kolejnej lokalizacji – w bazie paliw w Rejowcu i uzyskał pozwolenie na budowę w Dębogórzu. Projekty, realizowane w ramach programu Megainwestycje, zwiększą bezpieczeństwo energetyczne kraju, a także odpowiadają na wzrost popytu na usługi PERN.

Przekazanie placu budowy to pierwszy kamień milowy inwestycji, od tego momentu oficjalnie rozpoczynają się roboty na budowach nowych zbiorników magazynowych paliw płynnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą i miejscem oczekiwania autocystern na załadunek.

Wzrośnie pojemność magazynowa bazy w Rejowcu

W bazie paliw w Rejowcu obecnie znajduje się 59 zbiorników paliwowych o łącznej pojemności ok. 235 tys. m³. Magazynowana jest w nich benzyna bezołowiowa, olej napędowy i opałowy. Dzięki rozbudowie bazy o kolejne 2 zbiorniki, całkowita pojemność magazynowa zwiększy się o 64 tys. m³. Wykonawcą jest konsorcjum, w skład którego wchodzą: Mostostal Warszawa S.A. jako lider oraz Mostostal Płock S.A. – partner. Projekt zgodnie z planem ma być zakończony w pierwszej połowie 2021 r.

Dębogórze z pojemnością większą o 64 tys. m³

Baza paliw w Dębogórzu składa się ze zbiorników paliwowych o łącznej pojemności ponad 180 tys. m³. Są w nich przechowywane: benzyna bezołowiowa, olej napędowy i opałowy. Rozbudowa bazy o kolejne 2 zbiorniki na olej napędowy, pozwoli na zwiększenie pojemności magazynowej o 64 tys. m³ . Wykonawcą robót jest konsorcjum spółek w składzie: Aldesa Construcciones Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie – Lider Konsorcjum, Aldesa Construcciones SA z siedzibą w Madrycie – Partner, MEKRO sp. z o.o. z siedzibą w Świeciu – Partner.

Kluczowe inwestycje

To zadanie jest realizowane w ramach II etapu „Budowy nowych zbiorników magazynowych w Bazach Paliw” (w Koluszkach, Boronowie, Emilianowie, Małaszewiczach, Dębogórzu i Rejowcu), należącego do Megainwestycji PERN. Program wynika z przyjętej przez Radę Ministrów Polityki Rządu RP dla infrastruktury logistycznej w sektorze naftowym, ujęty jest również w strategii PERN do 2022 r. Megainwestycje to nie tylko rozbudowa baz paliw, ale i zbiorników surowcowych – łącznie o około 600 tys. m³ pojemności na ropę naftową w Bazie i Terminalu Naftowym w Gdańsku, a także systemu rurociągów produktowych (relacja Boronów-Trzebinia) i surowcowych (relacja Gdańsk-Płock).

Koronawirus a inwestycje PERN

PERN podjął szereg działań, aby zminimalizować wpływ zagrożeń związanych z epidemią koronawirusa. Ograniczone zostały delegacje i wyjazdy na teren obiektów do niezbędnego minimum, a także bezpośrednie spotkania służbowe. Pracownicy Spółki, jak również podwykonawcy, komunikują się przede wszystkim poprzez narzędzia elektroniczne.

Wykonawcy robót remontowo-budowlanych na terenie obiektów Spółki, przestrzegają wymogów bezpieczeństwa ustanowionych przez PERN w związku z ograniczaniem ryzyka epidemii. Każdemu pracownikowi mierzona jest temperatura. Firmy zwiększyły częstotliwość sprzątania i dezynfekcji pomieszczeń. Prowadzą także działania komunikacyjne i profilaktyczne, aby zapobiegać rozprzestrzenianiu się wirusa. PERN ograniczył również do minimum roboty, które mogą być później wykonane.

Źródło: PERN S.A.

Działy

Reklama