Elektroenergetyka

Pracownicy Energi Operatora dbają o bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej

W związku z epidemią koronawirusa Energa Operator podjęła szereg działań zwiększających bezpieczeństwo zarówno klientów, jak i swoich pracowników. Punkty Obsługi Klientów przyjmują i realizują sprawy przy wykorzystaniu zdalnych kanałów komunikacji. Elektromonterzy i dyspozytorzy realizują swoje zadania przy zachowaniu szczególnych środków ostrożności. To dzięki ich pracy zachowana jest ciągłość dostaw energii elektrycznej.

Nietypowa sytuacja związana z rozprzestrzenianiem się wirusa pokazała, jak ważną rolę pełnią „bohaterowie codzienności.” To m.in. lekarzom, pielęgniarkom, ratownikom medycznym, kierowcom ciężarówek, sprzedawcom, służbom mundurowym, a także energetykom zawdzięczamy możliwość normalnego funkcjonowania, w obecnych niezwykle trudnych czasach wywołanych epidemią.

Dzięki pracy i poświęceniu elektromonterów oraz dyspozytorów, dostawy energii elektrycznej na terenie działania Energi Operatora przebiegają w niezmienionym, niezakłóconym trybie. Ewentualne awarie są usuwane – tak jak odbywało się to dotychczas, przez pogotowie energetyczne.

Po szybkiej reorganizacji, z zachowaniem odpowiednich procedur bezpieczeństwa oraz wszędzie tam, gdzie licznik można zainstalować w ogólnodostępnym miejscu, realizowane są również przyłączenia mikroinstalacji. Kontakt z klientem, mający na celu zarówno umówienie terminu, jak i koordynacje montażu licznika ze sprawdzeniem poprawności działania instalacji, odbywa się na odległość. W tych nietypowych okolicznościach, prosimy klientów o zachowywanie bezpiecznej odległości w sytuacjach, w których monterzy Energi Operatora realizują swoje obowiązki.

Pracownicy spółki zostali objęci szeregiem działań mających na celu zapobieganie rozprzestrzeniania  się koronawirusa. Wszędzie tam, gdzie jest to możliwe, pracownicy realizują swoje obowiązki zdalnie. Na stanowiskach, na których praca w takiej formie nie jest możliwa, zachowywane są wszelkie zalecane przez instytucje państwowe środki bezpieczeństwa i higieny pracy.

W trosce o wszystkich tych, którzy pracują zdalnie, Energa Operator ograniczyła również do minimum prace planowe wymagające wstrzymywania dostaw energii elektrycznej. Nie oznacza to jednak całkowitego wstrzymania procesu modernizacji sieci. Od wielu lat znaczną część prac, elektromonterzy Energi Operatora wykonują pod napięciem. Z każdym rokiem zakres realizowanych w ten sposób zadań ulega zwiększeniu.

Ze względu na bezpieczeństwo zarówno klientów, jak i inkasentów, ograniczone zostały również odczyty liczników. Prowadzone są one jedynie w przypadkach, w których urządzenie pomiarowe znajduje się w miejscu ogólnodostępnym.

Z uwagi na wyjątkowy okres uwarunkowany epidemią, prosimy o zrozumienie dla podjętych przez nas działań i dobrą współpracę z naszymi pracownikami. W lokalizacjach, w których odczyt licznika jest niemożliwy, wywieszone zostaną ogłoszenia z danymi kontaktowymi, na które należy wysłać, poprzez wiadomość sms lub e-mail, dane odczytowe. W przypadku braku informacji, rozliczenie nastąpi na podstawie danych szacunkowych. Przy wyliczeniu szacunku pod uwagę brane są dane z minionych okresów rozliczeniowych uwzględniające również sezonowość zużycia.

Mając na uwadze bezpieczeństwo klientów oraz naszych pracowników, obecnie nie są realizowane niektóre czynności wymagające bezpośredniego kontaktu lub wizyty w siedzibie klienta, takie jak np. montaż plomb. Wyjątek stanowi obsługa zgłoszeń dotyczących awarii/braku zasilania i montażu nowych liczników energii elektrycznej.

Obecna sytuacja związana z epidemią  koronawirusa jest wyjątkowa.  Robimy więc wszystko, aby w pierwszej kolejności zapewnić ciągłość dostaw energii elektrycznej do szpitali, domów czy też innych podmiotów, odgrywających istotną rolę w życiu Polaków. Dlatego prosimy o terminowe dokonywanie płatności.

Wszelkie aktualne informacje dotyczące podejmowanych działań znajdą Państwo na stronach spółek Grupy Energa.

Źródło: ENERGA SA

Działy

Reklama