Elektroenergetyka

Orlen i Energa mogą się połączyć

Fuzja polskiej spółki paliwowej PKN Orlen oraz firmy energetycznej Energa S.A. nie budzi obaw o konkurencję, biorąc pod uwagę ograniczone pokrywanie się działalności przedsiębiorstw – uznała Komisja Europejska. Zgodnie ze swoimi kompetencjami KE bada, czy łączenie dużych spółek nie wpływa negatywnie na równowagę konkurencji zarówno na krajowym jak i wspólnym rynku.

Komisja Europejska zatwierdziła, zgodnie z rozporządzeniem UE w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw, przejęcie Energa S.A. przez PKN Orlen S.A.

Energa jest spółką energetyczną zajmującą się wytwarzaniem i hurtową dostawą, dystrybucją oraz dostawami detalicznymi energii elektrycznej i innymi działaniami związanymi z energią w Polsce.

Orlen jest spółką naftową i gazową działającą na rynku hurtowym i detalicznym rafinowanych produktów naftowych w Austrii, Czechach, Estonii, Niemczech, Łotwie, Litwie, Polsce i Słowacji. Działa również w zakresie wytwarzania i hurtowej dostawy energii elektrycznej w Polsce.

Komisja Europejska doszła do wniosku, że transakcja nie budzi obaw o konkurencję, biorąc pod uwagę ograniczone pokrywanie się działalności przedsiębiorstw. Transakcja została zbadana w ramach zwykłej procedury kontroli łączenia przedsiębiorstw.

Więcej informacji jest dostępnych na stronie internetowej Komisji poświęconej konkurencji

Źródło: Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce

Działy

Reklama