Odbiorcy – Rynek Energii i Gazu

Poziom obrotu i przesyłu gazu ziemnego w IV kwartale 2019 r.

Na koniec IV kwartału 2019 r. 186 podmiotów posiadało koncesję na obrót paliwami gazowymi w Polsce, a 99 przedsiębiorstw aktywnie uczestniczyło w obrocie gazem ziemnym.

W IV kwartale 2019 r. wolumen gazu dostarczonego w ramach obrotu hurtowego w wyniku transakcji sprzedaży zrealizowanych w punkcie wirtualnym OTC wyniósł 11 270 301 MWh (średnia cena wynosiła 90,37 zł/MWh), natomiast wolumen gazu dostarczonego w tym okresie w wyniku realizacji kontraktów zawartych na giełdzie towarowej wyniósł 44 268 683 MWh (średnia cena wynosiła 91,41 zł/MWh).

W wyniku realizacji kontraktów zawartych na Towarowej Giełdzie Energii S.A. wolumen dostarczonego wysokometanowego gazu ziemnego wyniósł:

  • na rynku RDNG (Rynek Dnia Następnego Gazu) – 5 683 479 MWh,
  • na rynku RDBG (Rynek Dnia Bieżącego Gazu) – 2 056 243 MWh,
  • na rynku terminowym z dostawą gazu (RTTG) – 36 528 961  MWh.

W sieci przesyłowej, w porównaniu do ostatniego kwartału 2018 r., w IV kwartale 2019 r. ilość gazu wysokometanowego przepływającego przez polski system przesyłowy spadła o 2,7%. Dostawy gazu wysokometanowego z UE były niższe o 51,4%, a dostawy gazu terminalem LNG wzrosły o 18,2%.

Więcej informacji na temat obrotu gazem ziemnym i jego przesyle za IV kwartał 2019 r. w sekcji Hurtowy rynek gazu ziemnego – monitoring

Źródło: Urząd Regulacji Energetyki

Działy

Reklama