Paliwa dla energetyki

Północna część połączenia gazowego Polska-Litwa bliżej realizacji

GAZ-SYSTEM zawarł dwie umowy dotyczące północnego odcinka interkonektora gazowego Polska-Litwa (GIPL). Pierwsza dotyczy nadzoru inwestorskiego na tym fragmencie inwestycji. Drugą z umów spółka podpisała z wykonawcą robót budowlanych na jednej z części odcinka północnego. To kolejny krok ku budowie tego ważnego dla Europy gazociągu. 

Celem tej inwestycji jest połączenie systemów przesyłowych Polski i Litwy, a w przyszłości integracja rynków gazu krajów bałtyckich. Gazociąg umożliwi także gazyfikację północno-wschodnich regionów Polski do tej pory praktycznie pozbawionych dostępu do gazu ziemnego – powiedział Artur Zawartko, Wiceprezes Zarządu GAZ-SYSTEM.

Umowę na roboty budowlane na fragmencie Kuków-granica RP (ok. 47 km) GAZ-SYSTEM podpisał z międzynarodowym konsorcjum, którego liderem jest polska firma JT S.A. Nadzór inwestorski nad całością odcinka północnego objęła firma MGGP S.A.

Odcinek północny GIPL o długości ok. 185 km i średnicy 700 mm będzie  zlokalizowany na terenie 2 województw: podlaskiego i warmińsko-mazurskiego. Przebiegnie przez 5 powiatów oraz 16 gmin. W ramach jego budowy powstanie także kilka naziemnych obiektów towarzyszących, które są niezbędne dla prawidłowego oraz bezpiecznego użytkowania infrastruktury. Są to tzw. Zespoły Zaporowo-Upustowe (ZZU) rozmieszczone na trasie gazociągu w odległości średnio co 20 – 30 km wraz z drogami dojazdowymi i przyłączami do sieci elektroenergetycznej.

Północna część gazociągu Polska – Litwa składa się z trzech odcinków realizacyjnych:

1) odcinek (ok. 61 km)  w powiecie kolneńskim i grajewskim w województwie podlaskim;

2) odcinek (ok. 77 km) – powiaty grajewski i suwalski (województwo podlaskie oraz ełcki (województwo warmińsko-mazurskie);

3) odcinek (ok. 47 km) w powiatach suwalskim i sejneńskim (województwo podlaskie).

Na odcinku południowym GIPL prowadzone są prace przygotowawcze i równolegle postepowania przetargowe na wybór wykonawców prac budowlano-montażowych.

Łączne  dofinansowanie unijne dla GIPL wynosi 266,4 mln EURO (dla obu inwestorów projektu – GAZ-SYSTEM oraz litewskiego operatora systemu przesyłowego Amber Grid), a jego źródłem jest instrument UE „Łącząc Europę”.

Źródło: Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.

Działy

Reklama