EkoMobility

Liczba ogólnodostępnych punktów ładowania samochodów elektrycznych w Polsce przekroczyła tysiąc

Na koniec ubiegłego miesiąca liczba ogólnodostępnych punktów ładowania samochodów elektrycznych w Polsce przekroczyła tysiąc. Najwięcej stacji ładowania znajduje się w Warszawie. Drugie w kolejności polskie miasto ma ich o połowę mniej.

Z informacji zebranych przez Polskie Stowarzyszenie Pojazdów Alternatywnych (PSPA) i Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego (PZPM) wynika, że na koniec ubiegłego miesiąca liczba ogólnodostępnych punktów ładowania samochodów elektrycznych w naszym kraju wzrosła do 1093, a liczba dostępnych w nich ładowarek sięgnęła 2028.

Z raportu PSPA i PZPM wynika, że w 70% ogólnodostępne stacje ładowania wykorzystują prąd zmienny (AC), a w 30% to szybsze stacje ładowania prądem stałym (DC).

Najwięcej stacji ładowania – ponad 140 – jest dostępnych w Warszawie, następnie ponad 60 znajduje się w Katowicach, a po około 50 we Wrocławiu, Gdańsku i Krakowie.

Według danych z końca lutego 2020 r. w Polsce były wówczas zarejestrowane łącznie 9 803 samochody osobowe z napędem elektrycznym, z których 58% stanowiły pojazdy w pełni elektryczne, a pozostałą część stanowiły hybrydy typu plug-in.

Przez pierwsze dwa miesiące 2020 r. liczba rejestracji samochodów całkowicie elektrycznych oraz hybryd typu plug-in wyniosła 1 166 sztuk – w tym zarejestrowano 609 samochodów napędzanych wyłącznie energią elektryczną, a liczba rejestracji hybryd plug-in sięgnęła 557.

To wynik o 181% lepszy niż osiągnięty w analogicznym okresie 2019 r., kiedy zarejestrowano 415 samochodów na prąd, w tym 221 samochodów z napędem wyłącznie elektrycznym oraz 194 hybrydy plug-in.

Źródło: Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej

Działy

Reklama