Technologie

TETRA pomaga w walce z koronawirusem

Spółki Grupy Energa, Enspirion przy współpracy z Energa Operator udostępniły 10 sztuk radiotelefonów systemu łączności radiowej TETRA na potrzeby Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego. Środki łączności zostaną wykorzystane do działań koordynacyjnych między głównymi ośrodkami zaangażowanymi w walkę z pandemią koronawirusa. PUW przez dwa miesiące będzie korzystał z przekazanych urządzeń.

System łączności Tetra jest standardem cyfrowej radiowej łączności dyspozytorskiej, który gwarantuje nieprzerwaną, szyfrowaną łączność głosową i transmisję danych. Dedeykowany jest dla potrzebujących niezawodnej łączności dyspozytorskiej: energetyki, służb bezpieczeństwa publicznego, ratownictwa, administracji, spółek skarbu państwa, transportu oraz wielu innych organizacji i przedsiębiorstw. Wspiera działania koordynacyjne. Doceniany za wysoki poziom niezawodności i szybkości działania.

Spółka Enspirion zorganizowała 9 marca br. konferencję: „Łączność Krytyczna: bezpieczeństwo, niezawodność, kodeksy sieciowe. Energetyka na progu wielkich zmian”. Na której zaprezentowano wykorzystywanie systemu Tetra w łączności infrastruktury krytycznej w energetyce. Infrastruktura TETRA wybudowana przez Grupę Energa pokrywa zasięgiem cały Obszar Sieci Dystrybucyjnej Energa Operator.

Enspirion rozwija łączność dyspozytorską w obszarze świadczenia usług telekomunikacyjnych, która w energetyce jest usługą krytyczną, niezbędną do współpracy pomiędzy uczestnikami rynku energetycznego. To jeden z ważniejszych elementów wpływających na bezpieczeństwo i ciągłość działania sieci elektroenergetycznej. Kluczowym elementem gwarantującym niezawodność tego systemu jest długi okres podtrzymania zasilania.

Polskie Sieci Elektroenergetyczne zaprezentowały wdrożenie Zasad „Polityki Energetycznej Polski do 2040 roku”. Dokument opublikowany w listopadzie 2018 r. utworzył Kodeks Sieci dla stanu zagrożenia i odbudowy systemów elektroenergetycznych. Podmioty infrastruktury krytycznej, w tym koncerny energetyczne zostały zobowiązane do wykorzystywania systemów łączności krytycznej oraz podtrzymania ich zasilania dla utrzymania i napraw sieci elektroenergetycznej. Publikacja poprawiła bezpieczeństwa energetycznego kraju oraz rozwój usług w standardzie TETRA na rynku.

Na wydarzeniu zaprezentowały się firmy DGT Sp. z o.o. i Motorola Solutions Polska. DGT to producent i dostawca nowoczesnych systemów teleinformatycznych. Specjalizuje się w systemach łączności integrujących przewodowe i radiowe środki komunikacji. Motorola przedstawiła wdrożenia systemu TETRA na całym świecie i pokazała przykładowe urządzenia.

Źródło: ENERGA SA

Działy

Reklama