Odbiorcy – Rynek Energii i Gazu

PGE jest przygotowana na zagrożenie koronawirusem i zapewnia nieprzerwane dostawy energii elektrycznej i ciepła

Bezpieczeństwo Pracowników

– Bezpieczeństwo naszych Pracowników to gwarancja pewnych i stabilnych dostaw energii elektrycznej do gospodarstw domowych, szpitali, obiektów użyteczności publicznej, instytucji i firm. Jako odpowiedzialny pracodawca i przedsiębiorca dbamy o zdrowie naszych Pracowników i podejmujmy wszelkie niezbędne działania wpisujące się wysokie standardy wyznaczane przez administrację państwową. W obliczu zagrożenia, z którym przyszło nam się zmierzyć, chcemy też podzielić się z tymi, którzy są najbardziej wrażliwi na tę sytuację, czyli Seniorami i nasi Pracownicy podejmują działania wspierające w ramach wolontariatu – mówi Wojciech Dąbrowski, Prezes Zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Jako jeden z największych pracodawców w Polsce, zatrudniający 42 tys. pracowników, Grupa PGE podejmuje szereg działań mających na celu ochronę zdrowia i życia Pracowników, w tym wdrożenie pracy zdalnej, budowanie świadomości dotyczącej w  szczególności podstawowych zasad ochrony przed koronawirusem, profilaktyki, kwarantanny oraz związanych z organizacją spółki i organizacją pracy mającymi na celu zapewnienie ciągłości działania. PGE powołała Zespół Kryzysowy, który zbiera informacje ze wszystkich spółek w Grupie, monitoruje na bieżąco sytuację w poszczególnych spółkach i podejmuje stosowne działania.

Oddziały produkcyjne mają także opracowane i weryfikowane na bieżąco plany funkcjonowania przy ponadstandardowej absencji, a jako zakłady strategiczne z punktu widzenia utrzymania niezakłóconej produkcji i dostaw energii elektrycznej i ciepła,są w stałym kontakcie z lokalnymi służbami odpowiedzialnymi za monitorowanie sytuacji w kraju i wszystkich lokalizacjach jednostek należących do Grupy PGE. Pewne i stabilne dostawy prądu i ciepła do odbiorców nie są zagrożone.

Bezpieczeństwo Klientów

W zakresie obsługi Klientów Grupa PGE wprowadziła nadzwyczajny tryb w pracy operacyjnej. Obsługa spraw w stacjonarnych biurach została ograniczona wyłącznie do kwestii zapewniających ciągłość dostaw energii, tj. zawierania umów na sprzedaż energii elektrycznej, sprzedaży energii przedpłatowej (sprzedaż dokonywana jest maksymalnie raz na tydzień)i interwencji w przypadku awaryjnych przerw w dostawach energii. Pozostałe sprawy realizowane są poprzez kanały zdalne – za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie. Zmieniony został również tryb pracy Infolinii PGE, która pracuje jednozmianowo w godzinach 9-17.

Podjęcie współpracy spółek Skarbu Państwa i działania na rzecz społeczeństwa

Grupa PGE złożyła zamówienie w spółce Orlen Oil na środki do odkażania rąk o zawartości co najmniej 60 proc. alkoholu wraz z dozownikami i na środki do odkażania powierzchni, takich jak klamki czy biurka, z myślą o Pracownikach. PGE jest również w trakcie wspólnych uzgodnień z Krajowym Instytutem Gospodarki Senioralnej dotyczących akcji społecznej o charakterze informacyjnym, edukacyjnym i profilaktycznym. Pracownicy Grupy PGE w ramach wolontariatu indywidualnie starają się wesprzeć osoby starsze i udzielają pomocy w postaci zrobienia i dostarczenia do domów zakupów.

Źródło: PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

Działy

Reklama