OZE

Elektrownie OZE Grupy Energa – Elektrownia Wodna Biesowice I

Energa przedstawia przegląd wszystkich zarządzanych elektrowni OZE. Odnawialne źródła energii są wpisane w strategię Grupy Energa na lata 2016-2025. Energa jest na tym polu liderem w skali kraju. Na początku 2020 ponad 30% miksu wytwórczego koncernu stanowi energia elektryczna wytwarzana ze źródeł odnawialnych.

Energa jest właścicielem 46 elektrowni wodnych, pięciu farm wiatrowych oraz dwóch farm fotowoltaicznych. Łączna moc tych siłowni to 444 MW. Spółka nadal rozbudowuje instalacje wiatrowe na lądzie, prowadzi projekty fotowoltaiczne, oraz w perspektywie długoterminowej, projekty farm wiatrowych na morzu, tzw. offshore. W kwietniu 2019 r. rozpoczęto prace przy budowie Farmy Wiatrowej Przykona o mocy 30 MW.

Historia

Stopień wodny z elektrownią EW Biesowice I zlokalizowany jest w miejscowości Biesowice, gmina Kępice na 79,7 km rzeki Wieprzy. Obiekt zbudowana została w 1905 r., jednakże już po dwóch latach uległ zniszczeniu spowodowanym powodzią. Odbudowany w szybkim tempie podjął pracę w 1908 r. W 1945 r. urządzenia elektrowni zostały zdemontowane i wywiezione przez Armię Czerwoną. W latach 1950-1954 obiekt odbudowano jako Elektrownię Wodną Biesowice. Zainstalowano w niej trzy polskie turbiny z Radomska, które pracują do dziś. W 1985 r. w Biesowicach uruchomiono dodatkowy turbozespół wyprodukowany przez Gdański Zakład Remontowy Energetyki i zainstalowany w nieużytkowanym do tej pory budynku elektrowni Biesowice II. Na skutek zużycia technologicznego i niewielkiego udziału w produkcji całego stopnia, hydrozespół Biesowice II został wyłączony z eksploatacji w lutym 2013 r.

EW Biesowice jest przyjazna środowisku. Elektrownie wodne są ważnym elementem w łańcuchu wytwarzania energii elektrycznej w Grupie Energa. Są stale modernizowane i remontowane, przez co ich skuteczność energetyczna utrzymywana jest na bardzo wysokim poziomie.

Dane techniczne:

  • Spad elektrowni wynosi 5,10 m
  • Moc zainstalowana 432 kW
  • Powierzchnia zlewni w przekroju elektrowni wynosi 785,5 km2
  • Średni przepływ roczny 8,37 m3/sek.
  • Średni opad roczny 720 mm
  • Dopuszczalna rzędna piętrzenia górnej wody 52,30 m n.p.m.
  • Typ elektrowni: przystopniowa o niskim spadzie

Zawsze aktualne wiadomości na temat Grupy  Energa znajdziecie na naszym Twitterze a także na naszym Facebooku

Źródło: ENERGA SA

Działy

Reklama