Ochrona środowiska

Nowy Wiceprezes Zarządu NFOŚiGW

Minister Klimatu Michał Kurtyka wręczył 6 marca 2020 r. Arturowi Lorkowskiemu nominację na stanowisko Zastępcy Prezesa Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Artur Lorkowski jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej oraz Krajowej Szkoły Administracji Publicznej.

W latach 2018-2019 pełnił funkcję Specjalnego Wysłannika Ministra Spraw Zagranicznych do spraw Klimatu. W latach 2013-2017 był Ambasadorem Rzeczypospolitej Polskiej w Wiedniu. Od 2010 r. jest członkiem służby zagranicznej, a do 2013 r. był Zastępcą Dyrektora w Ministerstwie Spraw Zagranicznych odpowiedzialnym za bezpieczeństwo energetyczne oraz zmiany klimatu.

Wcześniej, od 2003 r. zastępca dyrektora w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej odpowiedzialnym za polityki sektorowe, gdzie rozpoczął pracę w 2001 r.

Artur Lorkowski od 2006 r. jest zaangażowany w zagadnienia związane ze zmianami klimatu. Doradzał Prezydentowi COP24 podczas szczytu klimatycznego UNFCCC w Katowicach w 2018 r. oraz pracował na rzecz Szczytu Klimatycznego Sekretarza Generalnego ONZ w 2019 r.

Źródło: Ministerstwo Klimatu

Działy

Reklama