Paliwa dla energetyki

Wydłużenie terminu konsultacji rynkowych Procedury Udostępnienia Terminalu LNG 2020

W związku z uruchomionymi w dniu 24 lutego 2020 r. konsultacjami „Regulaminu Procedury Udostępnienia Terminalu LNG w Świnoujściu 2020” Polskie LNG S.A., właściciel i operator Terminalu LNG im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego, informuje o wydłużeniu terminu na zgłaszanie uwag i komentarzy dotyczących zarówno Regulaminu, dokumentów dodatkowych jak również całej procedury.

Wszyscy zainteresowani uczestnicy rynku, proszeni są o zgłaszanie uwag i komentarzy dotyczących zarówno Regulaminu jak również całej procedury, najpóźniej do dnia 12 marca 2020 r., do godziny 17:00 (CET).

Polskie LNG S.A. przedkłada do konsultacji z uczestnikami rynku zainteresowanymi Programem Rozbudowy Terminalu LNG zaktualizowany projekt „Regulaminu Procedury Udostępnienia Terminalu LNG w Świnoujściu 2020” oraz dokumenty dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK NR 1 – INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI TERMINALU

ZAŁĄCZNIK NR 2 – PROJEKT UMOWY REGAZYFIKACYJNEJ

Uwagi do Regulaminu należy zgłaszać na adres mailowy openseason@polskielng.pl

Polskie LNG S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany lub uzupełniania niniejszej procedury lub załączników, w tym wydłużenia terminów w nim określonych. Takie zmiany i uzupełnienia zostaną ogłoszone na stronie internetowej Polskiego LNG S.A.

Źródło: Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.

Działy

Reklama