Wydarzenia - relacje

Trwa VI Konferencja Techniczna UR 2020

Jesteśmy w trakcie VI Konferencji Technicznej „Utrzymanie Ruchu – diagnostyka, remonty, modernizacje”, która jest moderowana przez dr inż. Stanisława Tokarskiego z Centrum Energetyki na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie / GIG. Konferencję uroczyście otworzył Grzegorz Kotte, Wiceprezes Zarządu ds. Technicznych Enea Wytwarzanie Sp. z o.o.

Partnerem Konferencji jest Enea Elektrownia Połaniec SA, natomiast Partnerem Merytorycznym: Przedsiębiorstwo Usług Naukowo-Technicznych “Pro Novum” oraz Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metalurgii Żelaza.

Głos w Panelu Dyskusyjnym zabrali (od lewej):

– Prof. dr hab. inż. Tadeusz Chmielniak, prof. zw, czł. Rzecz. PAN, Instytut Maszyn i Urządzeń Energetycznych, Politechnika Śląska

– Grzegorz Kotte, Wiceprezes Zarządu ds. Technicznych, Enea Wytwarzanie Sp. z o.o.

– Prof. dr hab. inż. Janusz Lewandowski, Zakład Maszyn i Urządzeń Energetycznych, Politechnika Warszawska

– Dr inż. Krzysztof Sadowski, Kierownik Projektu | Program Bloki 200+, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

– Waldemar Szulc, Dyrektor, Towarzystwo Gospodarcze Polskie Elektrownie

– Dr inż. Jerzy Trzeszczyński, Dyrektor/Prezes Zarządu, Przedsiębiorstwo Usług Naukowo-Technicznych „Pro Novum” Sp. z o.o.

– Dr inż. Krzysztof Zborowski, Wiceprezes Zarządu, Radomskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej RADPEC S.A.

– Dr inż. Andrzej Ziółkowski, Prezes, Urząd Dozoru Technicznego

PROGRAM KONFERENCJI

Wydawnictwo “Nowa Energia”

Działy

Reklama