OZE

Zapraszamy do udziału w badaniu rynku fotowoltaicznego firmy z branży „Rynek Fotowoltaiki w Polsce 2020”

Instytut Energetyki Odnawialnej pracuje nad ósmą edycją corocznego raportu „Rynek Fotowoltaiki w Polsce”. W każdym z raportów publikowane są bieżące analizy nt. rynku PV oraz możliwe perspektywy jego rozwoju. Ubiegłoroczny raport „Rynek fotowoltaiki w Polsce ’2019” jest dostępny bezpłatnie na stronie internetowej IEO. Raport był szeroko cytowany w mediach branżowych krajowych i zagranicznych oraz cieszył się dużą popularnością. Tylko ze strony IEO dokonano ponad 1700 pobrań raportu.

Zakres merytoryczny tegorocznego raportu „Rynek Fotowoltaiki w Polsce 2020” będzie obejmował szeroki wachlarz aspektów dotyczących branży. W raporcie zostanie przedstawiony m.in. aukcyjny system wsparcia, rynek prosumentów indywidualnych i autoproducentów biznesowych (commercial), możliwości finansowania, uwarunkowania prawne polskie oraz nowe europejskie ramy rozwoju OZE.

W tegorocznym raporcie, podobnie jak w poprzedniej edycji, Instytut zamieści wyniki badania rynku PV. Analizy przeprowadzane będą na podstawie ankiet wypełnionych przez producentów urządzeń, firmy instalacyjne i EPC, deweloperów i inwestorów. Analizy obejmą m.in. zdolności produkcyjne, deweloperskie i wykonawcze polskich firm, co wydaje się szczególnie istotne w kontekście znaczącego wzrostu zainteresowania instalacjami fotowoltaicznymi. Przedmiotem zainteresowania rządu i instytucji finansujących jest wpływ instrumentów wsparcia na rynek PV i te oczekiwania zostały uwzględnione w ankietach. Raport dzięki swojemu szerokiemu zasięgowi jest pewnego rodzaju platformą wymiany informacji, kontaktów i doświadczeń pomiędzy uczestnikami całego rynku związanego z fotowoltaiką.

Biorąc pod uwagę powyższe, uprzejmie zapraszamy firmy związane z branżą PV do wzięcia udziału w badaniu rynku i wypełnienia ankiety.

Uczestnicy ankiety otrzymają certyfikat pozycjonujący firmę na rynku. Logotypy ankietowanych firm zostaną umieszczone na mapie Polski w początkowej części raportu. Dodatkowo do raportu jako załącznik, zostanie dodana lista ankietowanych firm wraz z danymi kontaktowymi oraz linkiem do strony.

Planowany termin wydania raportu to czerwiec 2020 r. – raport tak jak poprzednio będzie dostępny bezpłatnie na stronie Instytutu. IEO przeprowadzi, we współpracy z partnerami, szereg akcji promocyjnych, m.in. zorganizowana zostanie konferencja, na którą zaproszeni zostaną partnerzy raportu, przedstawiciele instytucji rządowych i dziennikarze. Publikacja i promocja raportu zbiegną się czasowo z dyskusją nt. wdrożenia w Polsce nowej dyrektywy o OZE (RED II) oraz z procesem zatwierdzania alokacji zielonych funduszy UE na lata 2021-2027.

Zainteresowanych wzięciem udziału w badaniu rynku prosimy o kontakt z Panią Dorotą Grędą dgreda@ieo.pl

Więcej informacji o raporcie

Partnerzy raportu i patroni medialni

Serdecznie dziękujemy firmom, które wzięły udział w ubiegłorocznym badaniu rynku fotowoltaicznego.

Źródło: Instytut Energetyki Odnawialnej

Działy

Reklama