OZE

Polskie zielone technologie promowane w Kanadzie

W dniach 10-14 lutego odbyła się misja gospodarcza programu GreenEvo – Akcelerator Zielonych Technologii. To pierwszy z zaplanowanych na rok 2020 wyjazdów biznesowych, w których biorą udział firmy-laureaci VII edycji konkursu.

Pierwsza część kanadyjskiej misji odbyła się w Vancouver, gdzie trzynaście polskich przedsiębiorstw wzięło udział w Globalnym Szczycie Gospodarczym GLOBE’2020. To międzynarodowe wydarzenie  poświęcone m.in. problematyce zrównoważonego rozwoju, efektywności energetycznej i zastosowaniu nowoczesnych zielonych technologii w lokalnym zarządzaniu. W ramach GLOBE uczestnicy misji wzięli udział w panelach tematycznych, seminariach i prezentacjach oraz międzynarodowych sesjach rozmów B2B z udziałem inwestorów, innowacyjnych firm z Kanady i wielu innych krajów obecnych na GLOBE’2020.

W panelu „EU Green Deal  – A Trillion Dollar Circular Economy Opportunity” na temat gospodarki o obiegu zamkniętym, z udziałem firm z Finlandii, Francji, Niemiec i Hiszpanii, osiągnięcia polskich technologii w tym zakresie zaprezentowała Justyna Dziewota-Jablońska, Business Development Manager SYMBIONA SA. W panelu „Spotlight on International Climate and Environmental and Priorities” delegację polską, w gronie  przedstawicieli ambasad oraz instytucji rządowych z  Węgier, Hiszpanii, Niemiec, Rosji i Malezji, reprezentował Konrad Pawlik – Zastępca Dyrektora Departamentu Współpracy Ekonomicznej MSZ.

Poza rozmowami podczas targów GLOBE’2020 polska delegacja zaprezentowała technologie nagrodzone w programie GreenEvo także podczas spotkań w urzędach miast: Vancouver, Richmond oraz Burnaby. Uczestnicy misji wzięli również udział w  wydarzeniu networkingowym  zorganizowanym przez delegaturę UE w Kanadzie oraz Izbę Gospodarczą UE-Kanada z udziałem firm europejskich z krajów zainteresowanych wzajemną współpracą inwestycyjno-handlową na rynku kanadyjskim. Była to także okazja do podzielenia się doświadczeniami między firmami obecnymi już na tym rynku a przedsiębiorcami  dopiero badającymi szanse na eksport swoich technologii.

W drugiej części programu laureaci GreenEvo uczestniczyli w licznych spotkaniach z przedstawicielami miast, lokalnych instytucji, izb regionalnych oraz lokalnego biznesu, podczas których zaprezentowali swoje technologie oraz przeprowadzili rozmowy z lokalnymi partnerami:

  • w Toronto – we współpracy z Urzędem Miasta w Toronto,
  • w Mississauga  – we współpracy z Radą Biznesu w Mississauga MBOT
  • w St. Catharines – we współpracy z Departamentem Rozwoju Gospodarczego i Turystyki miasta St. Catharines.

Delegacja wzięła też udział w seminarium gospodarczym „How to do business with Ontario” i rozmowach networkingowych  zorganizowanych we współpracy z Ministerstwem Gospodarki Prowincji Ontario oraz  z Ontario Investement and Trade Centre. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele Parlamentu Ontario, Ministerstwa Gospodarki oraz Ministerstwa Środowiska Ontario, przedstawiciele lokalnych instytucji i firm Prowincji Ontario, reprezentujący branżę zielonych technologii. Podczas wizyty zorganizowanej w MaRS Discovery District w Toronto, laureaci GreenEvo mieli także okazję zapoznania się z działalnością innowacyjnej platformy wspierającej start-upy – MaRS.

Lista firm-laureatów – uczestników misji handlowej GreenEvo w Kanadzie

  • Technologie wodno-ściekowe: AQT WATER, SYMBIONA SA, PROTE Technologie dla Środowiska oraz WOFIL Robert Muszański,
  • Technologie oszczędzania energii: APANET Green System, SOLCRAFT,  WSK  Kraków,
  • Ochrona powietrza: AGATA Jacek Jagiełło, DAGAS i FARDATA,
  • Odnawialne źródła energii: PellasX i WEKTOR
  • Technologie gospodarki odpadami: AGATA Jacek Jagiełło i MARBET-WIL.

Misja gospodarcza do Kanady była pierwszym wydarzeniem zorganizowanym  w 2020 roku w ramach programu GreenEvo – Akcelerator Zielonych Technologii. Jest on prowadzony przez Ministerstwo Klimatu i stanowi  dobry przykład współpracy administracji z biznesem stymulujący  międzynarodowy transfer zielonych technologii oraz realnie wspierający zagraniczną aktywność polskich firm. Podstawą funkcjonowania programu jest realizacja zadania Ministra Klimatu, które ma na celu wsparcie polskich technologii środowiskowych w kraju i za granicą, stanowiące element polityki ochrony środowiska. GreenEvo finansowany jest ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Współorganizatorami programu wizyty polskiej delegacji w Kanadzie była Ambasada RP w Ottawie oraz Konsulat Generalny RP w  Vancouver i Konsulat RP w Toronto. Wsparcia misji w kontaktach biznesowych udzieliło Zagraniczne Biuro Handlowe PAIH w Toronto.

Źródło: GreenEvo

Działy

Reklama