Paliwa dla energetyki

Nasze działania są niewystarczające

Nowe poziomy recyklingu, gospodarka cyrkularna i termiczne przekształcanie odpadów – to tematy lutowego posiedzenia Regionalnej Rady ds. Energii w woj. śląskim.

Największym wyzwaniem jest osiągnięcie podwyższonych poziomów recyklingu i przygotowanie do ponownego użycia odpadów komunalnych oraz wdrażanie gospodarki o obiegu zamkniętym – powiedziała Izabela Domogała, Członek Zarządu Województwa Śląskiego w trakcie spotkania.

(…)

Rozmawiając o wyzwaniach w gospodarce odpadami komunalnymi nie można pominąć gospodarki cyrkularnej. Jej ideę przypomniał w trakcie posiedzenia Rady dr hab. inż. Krzysztof Pikoń, Kierownik Katedry Technologii i Urządzeń Zagospodarowania Odpadów Politechniki Śląskiej: Gospodarka o obiegu zamkniętym jest pojęciem ekonomicznym, a więc w jej ramach poszukuje się opłacalnych rozwiązań. Takie podejście zakłada również uwzględnienie całego cyklu życia produktu, zaczynając od etapu jego projektowania.

Podsumowując posiedzenie Janusz Koper, Przewodniczący Regionalnej Rady ds. Energii, Zastępca Prezydenta Rybnika przedstawił najważniejsze wnioski: Po pierwsze, musimy być otwarci na nowe rozwiązania technologiczne, a nie obstawać  przy tych, które już znamy, a które powoli stają się przestarzałe. Po drugie, biorąc pod uwagę cele energetyczno-klimatyczne, które stawiają sobie państwa w innych częściach świata, na przykład Indie, założenia unijne w tym zakresie powinniśmy traktować jako minimum działań do zrealizowania.

Źródło: Śląski Związek Gmin i Powiatów

Działy

Reklama