Elektroenergetyka

Komunikat dotyczący ugody spółki PGE Energia Odnawialna ze spółką Energa – Obrót

Energa – Obrót S.A. oraz PGE Energia Odnawialna S.A. w sposób polubowny zakończyły wszelkie spory dotyczące ramowych umów sprzedaży praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia i nie kontynuują współpracy w zakresie nabywania praw majątkowych na podstawie ww. umów.

Źródło: PGE Energia Odnawialna S.A.

Działy

Reklama