EkoMobility

NFOŚiGW po raz drugi dofinansuje niskoemisyjny transport na Śląsku

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uruchamia drugi nabór wniosków w ramach programu Gepard II transport niskoemisyjny, część 3) Śląsk – Zagłębie bezemisyjnego transportu publicznego (Subregion Południowy). Wnioski o dofinansowanie można składać od 02.03.2020 r. do 30.06.2020 r. Budżet naboru wynosi 5 mln złotych.

Celem programu jest uniknięcie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez dofinansowanie przedsięwzięć służących obniżeniu zużycia paliw w transporcie publicznym. Dofinansowanie z Narodowego Funduszu będą mogły otrzymać jednostki samorządu terytorialnego oraz przedsiębiorcy świadczący usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego. Będą oni mogli składać wspólny wniosek o dofinansowanie.

Zakup nowych autobusów zeroemisyjnych służy przede wszystkim ograniczeniu lub wręcz całkowitemu uniknięciu emisji dwutlenku węgla do atmosfery. Oprócz zakupu taboru dofinansowanie może być udzielone na modernizację lub budowę urządzeń, budynków, sieci, które pozwolą na obsługę publicznego transportu zbiorowego.

Drugi nabór wniosków jest skierowany wyłącznie na współfinansowanie przedsięwzięć zgłoszonych wcześniej do konkursu w Programie Regionalnym Województwa Śląskiego nr RPSL.04.05.02-IZ.01-24-366/19 Osi Priorytetowej IV Efektywność Energetyczna, typ projektu 3 – Regionalne Inwestycje Terytorialne Subregionu Południowego.

Inwestycje wspierające obszar ekomobilności wpływają na przekształcenia w organizacji transportu zmierzające do nadania mu zrównoważonego charakteru, a wynikają zarówno z potrzeb społecznych jak również z postępu technologicznego. Polskie ośrodki miejskie stawiają na nowoczesny i ekologiczny transport, który odgrywa strategiczną rolę w procesie transformacji miast.

Regulamin i szczegóły  naboru znajdują się na stronie: http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/gepard-ii–transport-niskoemisyjny-czesc-2/gepard-ii–transport-niskoemisyjny-czesc-3-slask/

Źródło: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Działy

Reklama