Paliwa dla energetyki

Marcin Kapkowski został powołany na Wiceprezesa GAZ-SYSTEM

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. podjęło uchwałę o powołaniu z dniem 1 marca br. Pana Marcina Kapkowskiego w skład Zarządu Spółki powierzając mu funkcję Wiceprezesa.

Pan Marcin Kapkowski z wykształcenia jest inżynierem automatykiem. Przez wiele lat pełnił funkcje w zarządach spółek prawa handlowego, jako członek zarządu, a także prezes stojący na czele dużej grupy kapitałowej. Międzynarodowe doświadczenie zdobywał przez lata pracy w szwedzkiej korporacji. W blisko już dwudziestoletniej karierze zawodowej działał w wielu obszarach przemysłu, od stalowego, poprzez maszynowy czy wydobywczy.

Źródło: Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.

Działy

Reklama