Ciepłownictwo

Strategiczne inwestycje rozwojowe sieci ciepłowniczej w PGE Energia Ciepła w Rzeszowie

PGE Energia Ciepła Oddział Elektrociepłownia w Rzeszowie, należąca do Grupy Kapitałowej PGE, przeprowadziła w 2019 roku inwestycje rozwojowe, które znacząco podniosą bezpieczeństwo i ciągłość dostaw ciepła do wszystkich odbiorców. Ponadto w minionym roku rzeszowska elektrociepłownia sprzedała prawie 2 mln GJ energii cieplnej.

Lokalny rynek ciepła w Rzeszowie od lat jest kształtowany przez współpracę pomiędzy rzeszowską elektrociepłownią a dystrybutorem ciepła, czyli Miejskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej. Ważnym wydarzeniem w ramach działań na rzecz poprawy lokalnego rynku ciepła w Rzeszowie było podpisanie umowy z MPEC o współfinansowaniu inwestycji związanych z rozwojem ciepła sieciowego w mieście. PGE Energia Ciepła przeznaczy na ten cel 9,5 mln zł. Środki trafią na lokalny rynek wzmacniając podkarpacką gospodarkę.

Priorytetem dla obu partnerów jest zagwarantowanie mieszkańcom nieprzerwanych dostaw ciepła sieciowego na potrzeby ogrzewania, jak i ciepłej wody użytkowej. Dzięki współpracy PGE Energia Ciepła z MPEC w ciągu najbliższych czterech lat nastąpi rozbudowa istniejącej sieci ciepłowniczej w Rzeszowie. Dzięki temu kilkanaście tysięcy mieszkańców będzie mogło korzystać z miejskiej sieci ciepłowniczej. Spółka w ciągu ostatnich 2 lat przyłączyła do sieci ciepłowniczej 360 MWt. Łącznie sprzedaż energii cieplnej za 2019 r. wyniosła prawie 2 mln GJ.

– Rosnąca liczba mieszkańców oraz nowo budowanych obiektów, zarówno mieszkalnych, jak i komercyjnych, sprawia, że Rzeszów coraz dynamiczniej się rozwija.  Wzrasta również świadomość mieszkańców, którzy coraz częściej przyłączają swoje budynki do miejskiej sieci ciepłowniczej, dbając tym samym o środowisko naturalne. Każde przyłączenie nowego odbiorcy do systemu to działanie w kierunku poprawy jakości powietrza, którym oddychamy – powiedział Paweł Majewski, Dyrektor PGE Energia Ciepła Oddział Elektrociepłownia w Rzeszowie. 

Źródło: PGE Energia Ciepła SA

Działy

Reklama