Ciepłownictwo

PGE Energia Ciepła pracuje bezpiecznie

Zero wypadków przy pracy to cel PGE Energia Ciepła w obszarze bezpieczeństwa pracy. Spółka, należąca do Grupy Kapitałowej PGE, realizuje rocznie kilkadziesiąt działań w różnych obszarach budujących kulturę bezpieczeństwa pracowników, ale również podwykonawców i dostawców. Efektem jest wysoka świadomość w zakresie bezpieczeństwa pracy oraz bardzo dobre wyniki BHP w naszych elektrociepłowniach. 

– PGE Energia Ciepła dba o bezpieczeństwo pracy ponad 5 tys. pracowników i blisko 3 tys. podwykonawców. Wypadkom w miejscu pracy można zapobiec poprzez ciągłe doskonalenie w obszarze bezpieczeństwa, budowanie świadomości i wrażliwości pracowników na sprawy BHP oraz ich codzienne zaangażowanie. Wszystkie te kwestie związane z obszarem BHP traktujemy priorytetowo. Z uwagi na dużą aktywność inwestycyjną i modernizacyjną prowadzoną w naszej spółce zwiększone jest ryzyko incydentów. Mimo to, w 2019 r. utrzymaliśmy wskaźnik wypadkowości na bardzo niskim poziomie, ponad trzyipółkrotnie mniejszym niż średnia w branży – mówi Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Energia Ciepła.

Kultura bezpieczeństwa PGE Energia Ciepła obejmuje, oprócz pracowników spółki, również firmy podwykonawcze, realizujące projekty na rzecz elektrociepłowni. Wyróżniani są pracownicy firm zewnętrznych, którzy dbają o bezpieczeństwo swoje i innych, są świadomi zagrożeń, reagują na stwierdzone nieprawidłowości, ale również odmawiają wykonania prac, które mogłyby skutkować naruszeniem zasad BHP. W sumie 126 pracowników firm podwykonawczych zostało wyróżnionych za bezpieczną pracę w 2019 r.

– W zakładach produkcyjnych w Toruniu, Krakowie i na Wybrzeżu celebrowaliśmy kolejne lata bez wypadku. W Toruniu osiągnęliśmy najwyższą liczbę dni bez wypadku – ponad 4500 dni. Przeszkoliliśmy z BHP ponad 10 tys. pracowników firm podwykonawczych, z którymi współpracujemy – mówi Wojciech Dąbrowski. – Monitorujemy obszar bezpieczeństwa. Wdrożyliśmy system audytów kultury bezpieczeństwa, a także szereg dodatkowych działań motywujących bezpieczną postawę i zachowanie naszych pracowników oraz pracowników firm podwykonawczych – dodaje Wojciech Dąbrowski.

Realizacja celu zero wypadków przy pracy zależy od skutecznej identyfikacji i eliminowania niewłaściwych warunków oraz działań, które mogą być przyczyną groźnych incydentów. Kilkanaście tysięcy obserwacji  zgłaszanych jest co roku przez menadżerów i pracowników nadzoru. Pozwala to identyfikować problemy zanim potencjalnie spowodują wypadek. Powstały również systemy informatyczne do rejestrowania zdarzeń BHP, które umożliwiają zgłaszanie zarówno negatywnych, jak i pozytywnych obserwacji – tzw. polecenia na pracę i  narzędzia do zarządzania Projektami Organizacji Robót (POR) zawierają m.in. analizę ryzyka, metodykę bezpiecznego wykonywania pracy czy środki prewencyjne.

Wszystkie te działania służą zachowaniu bezpieczeństwa pracowników PGE Energia Ciepła i osób realizujących prace na rzecz elektrociepłowni w 13 miastach, w których spółka prowadzi swoją działalność wytwórczą i dystrybucyjną. 

Liczby BHP:

  • Bisko 10 tysięcy wykonawców przeszło szkolenie BHP w 2019 r.,
  • 8437 – liczba zidentyfikowanych prawidłowych warunków i zachowań zgodnych z BHP w 2019,
  • 5525 – liczba zidentyfikowanych nieprawidłowości w 2019, co pozwoliło podjąć stosowne działania wyprzedzające, zapobiegające wypadkom,
  • ponad 90% – tylu pracowników PGE Energia Ciepła postrzega BHP jako priorytet wg. Ankiety Badania Opinii Pracowników, wrzesień – październik 2019,
  • ponad 4500 dni – to najwyższa liczba dni bez wypadku w elektrociepłowni PGE Toruń,
  • 1000 – średnia liczba dni bez wypadku pracownika w elektrociepłowniach.

Źródło: PGE Energia Ciepła SA

Działy

Reklama